Werkgevers betalen minder voor WW-premie sinds 1 augustus 2021

Werkgevers zijn in Nederland vanaf deze week minder geld per werknemer aan WW-premie kwijt. Voor werknemers met een modaal inkomen van 37.000 euro per maand is een werkgever ongeveer 70 euro per maand per werknemer minder kwijt. Dit heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) berekend. Volgens de werkgeversorganisatie AWVN helpen alle kleine beetjes als het gaat om het terugdringen van de kosten voor werkgevers. Het is echter nog maar de vraag of deze reductie in kosten ook tot meer werkgelegenheid zal leiden in Nederland.

Woordvoerder Jannes van der Velde van de AWVN geeft aan dat werkgevers hier uiteraard blij mee zijn. Hij voegde er wel aan toe dat de kostenbesparing “niet spectaculair” is. De verlaging in de kosten van de WW-premie komt in de plaats van de zogeheten BIK-regeling. Doormiddel van de BIK regeling konden bedrijven alleen korting krijgen op de loonheffingen van hun werknemers als ze investeringen zouden hebben gedaan. Sinds 1 augustus is de lagere WW-premie ingegaan. Het percentage dat werkgevers aan WW-premie over het loon van werknemers met een vast contract moeten betalen is gedaald van 2,7 procent naar 0,34 procent. Van werknemers in andere contractvormen is de WW-premie die bedrijven moeten betalen gedaald van 7,7 procent naar 5,34 procent. Deze maatregel is vanaf 1 augustus tot aan het einde van 2021 van kracht. Dat zorgt wel voor een grote mate van onzekerheid bij bedrijven. Werkgevers kunnen nu aarzelen om mensen te gaan werven. Het is namelijk goed mogelijk dat de regeling weer afgelopen is tegen het moment dat de nieuwe werknemers aan de slag gaan.