Minder aanvragen van werkgevers voor loonsteun NOW op donderdag 6 mei 2021

Het loket voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) werd donderdag 6 mei 2021 voor de vijfde keer geopend. De opening van dit loket vond plaats in de ochtend. Uitvoeringsinstantie UWV heeft aangegeven dat er beduidend minder loonsteun werd aangevraagd. Dit blijkt onder andere op donderdagmiddag om 16:00. Op dat moment waren er 3.400 aanvragen voor loonsteun binnen bij het UWV. Dat is aanzienlijk minder dan de 12.000 aanvragen die ook op ongeveer dezelfde tijd binnen waren in de vierde periode.

Werkgevers moeten personeel aan het werk houden

Werkgevers konden op donderdag 6 mei 2021 loonsteun aanvragen voor het betalen van salarissen voor de periode tot en met mei 2021. Inmiddels is het de vijfde keer dat werkgevers loonsteun konden aanvragen om te kunnen voorzien in de salarisbetalingen van april tot en met mei 2021. Bedrijven moeten echter wel aan voorwaarden voldoen om voor loonsteun in aanmerking te kunnen komen. Het gaat hierbij met name om het omzetverlies. Als bedrijven in de periode van april tot en met mei 2021 een omzetverlies hebben gekregen van 20 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019 dan kunnen de bedrijven in aanmerking komen voor loonsteun.

Beter loonkostensubsidie dan ww-uitkeringen

De loonkostensubsidie moet voorkomen dat bedrijven werknemers gaan ontslaan omdat ze de salarissen niet meer kunnen betalen. De overheid wil dat werkgevers zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Dat is logisch want werkgelegenheid is belangrijk voor de economie en zorgt er bovendien voor dat er minder mensen in de uitkeringspositie belanden. Bedrijven kunnen daarom beter hun personeel aan het werk houden en daarvoor subsidie krijgen dan dat bedrijven hun personeel ontslaan en het ontslagen personeel een uitkering ontvangt.