Hogere WW-premie voor flexkrachten door WAB

De WW-premie die werkgevers moeten afdragen aan voor flexkrachten gaat omhoog per 1 januari 2020. Vanaf die datum wordt namelijk de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht (WAB) van kracht. Deze wet heeft naar verwachting een grote invloed op de arbeidsmarkt van Nederland. De overheid wil met de Wet Arbeidsmarkt in Balans zorgen voor meer evenwicht tussen vaste krachten en flexibel personeel. De doelstelling is dat de WAB flexpersoneel duurder maakt en vast personeel goedkoper. Hoe is dit in de WAB precies vastgelegd zal je jezelf misschien afvragen. Een groot deel van de extra kosten voor flexibel personeel zitten in de hogere WW-premies die werkgevers moeten betalen voor flexibel personeel.

Hogere WW-premie
De WW-premie gaat voor flexkrachten met vijf procent omhoog ten opzichte van de WW-premie die werkgevers moeten betalen voor werknemers met een vast contract. Dit wordt door de overheid de WW-premiedifferentiatie genoemd. Dat is een mooi woord voor het verschil in WW-premie die door werkgevers betaald moet worden voor vaste krachten en tijdelijke krachten. De overheid hoopt dat werkgevers door het verschil in WW-premieafdracht er voor kiezen om meer vaste krachten aan te nemen. Dat is echter fictie. Bedrijven zijn in 2019 en 2020 gericht op het beperken van risico’s in plaats van het vergroten van risico’s. De WW-premiedifferentiatie zorgt er voor dat flexkrachten duurder worden. Dat betekent niet dat bedrijven sneller vaste contracten zullen verstrekken. In plaats daarvan zullen ze juist sneller beslissen om afscheid te nemen van flexwerkers. De overheid verstrekt dan helemaal geen vast contract maar laat werknemers verstrekken om risico’s te beperken.

Cumulatiegrond voor ontslag vast personeel
De overheid zal echter beweren dat in de Wet Arbeidsmarkt in Balans er voor heeft gezorgd dat vaste krachten door bedrijven eenvoudiger ontslagen kunnen worden. Dat lijkt natuurlijk wel zo. Er is een cumulatiegrond ingevoerd waardoor bedrijven in hun dossieropbouw meerdere redenen aan elkaar kunnen verbinden om een ontslag mogelijk te maken. Tot het einde van 2019 moest een ontslagdossier zeer nauwkeurig worden opgebouwd en gericht zijn op minimaal 1 ontslaggrond die zeer duidelijk aangetoond kon worden. Hierbij kun je denken aan bedrijfseconomische redenen of disfunctioneren. Dit moest echte bewezen worden in het ontslagdossier. Door de cumulatiegrond hoeft dit niet meer zo nauwkeurig en uitvoerig. De cumulatiegrond zorgt er voor dat er meerdere ontslaggronden gedeeltelijk aangetoond moeten worden in het ontslagdossier. Dan kan alsnog een ontslag worden verstrekt vanuit de kantonrechter. Dit klinkt gunstiger voor werkgevers. Toch is het nog maar de vraag hoe precies de nieuwe ontslagdossier zullen worden beoordeelt. Het lijkt er niet direct op dat werkgevers bijvoorbeeld disfunctionerende werknemers makkelijker kunnen ontslaan.

WAB is negatief voor flexwerkers
De kans is dus groot dat de rekening van de Wet Arbeidsmarkt in Balans volledig bij de flexwerkers komt te liggen. De flexwerkers zullen duurder worden en men zal sneller beslissen om afscheid te nemen van flexibele krachten om personeelskosten te beperken. De WAB zal daardoor in 2020 een zeer negatief effect hebben op de flexibele arbeid terwijl het aantal werknemers in vaste dienst nauwelijks zal toenemen. Bedrijven hebben in 2020 te maken met een vertraagde economische groei met als logisch gevolg minder omzet en minder afzet. Er moeten dus kosten worden bespaard. Ook de onzekerheden in de wereldhandel zorgen er voor dat bedrijven liever geld willen sparen dan uitgeven. Geen wonder dat een groot deel van het spaargeld op Nederlandse banken afkomstig is van ondernemers in het MKB-segment. Bedrijven zullen ook op het gebied van personeel hun kosten willen drukken. Vooral in sectoren zoals de bouw, de agrarische sector en de civiele techniek zijn er veel onzekerheden. Stikstofcrisis en PFAS-problematiek zijn veel gehoorde termen. De overheid heeft het voor ondernemers in deze sectoren al moeilijk genoeg gemaakt. De Wet Arbeidsmarkt in Balans zal het laatste zetje geven om zoveel mogelijk flexwerkers op straat te zetten.