Nieuwe cao uitzendbranche brengt meer zekerheid voor 850.000 uitzendkrachten vanaf 30 december 2019

Er is een nieuwe cao-conceptakkoord ontwikkelt die 850.000 uitzendkrachten in Nederland meer werkzekerheid zou moeten geven. Ook zouden uitzendkrachten als de cao van kracht wordt een betere rechtspositie en een betere begeleiding om duurzaam aan het werk te kunnen ontvangen. Dit bericht werd vrijdag 19 juli 2019 door de vakbonden en brancheorganisaties van de uitzendbranche bekend gemaakt. Als het conceptakkoord goedgekeurd wordt zal dit de grootste cao-herziening van de uitzendbranche in de afgelopen 25 jaar zijn.

De nieuwe cao zorgt er voor dat werkervaring zal worden beloond op een manier die vergelijkbaar is met de beloningswijze van vaste krachten op dit moment. Tot heden is het zo dat uitzendkrachten bij elke nieuwe opdracht weer in de laagste loonschaal kunnen worden ingeschaald. Dit zal dus veranderen waardoor uitzendkrachten meer salaris kunnen opbouwen. Verder zal elk nieuw uitzendcontract bij eenzelfde opdrachtgever minimaal vier weken moeten duren als het conceptakkoord van de cao van de uitzendbranche wordt ingevoerd. Het is onder de nieuwe cao als uitzendorganisatie niet meer mogelijk om voortdurend nieuwe dag- of weekcontracten te hanteren. Daardoor hebben uitzendkrachten iets meer zekerheid bij ziekte.
Verder is er een betere beloning voor uitzendkrachten die onder andere fysiek zwaar werk en onregelmatig werk uitvoeren als dat conform de cao van de inlener is geregeld. Ook hierbij is de equal pay regeling van toepassing. Ver wordt ook de reiskostenvergoeding conform equal pay bepaald. Dat houdt in dat uitzendkrachten dezelfde reiskostenvergoeding moeten ontvangen als de reguliere werknemers van het bedrijf.

ABU en NBBU cao worden 1 grote cao
Tot 2019 hadden de brancheorganisaties ABU en NBBU elk nog een eigen cao. Dat wordt straks anders als het concept cao voor de uitzendbranche wordt aangenomen. Dan worden deze twee grote uitzendcao’s samengetrokken tot 1 cao. Daardoor zou de mogelijkheid om een cao te ontduiken worden verkleind. Daarnaast moet de nieuwe cao voor de uitzendbranche ook duidelijker zijn. De arbeidsvoorwaarden moeten beter leesbaar zijn. Verder moeten uitzendbureaus het beloningssysteem beter gaan uitleggen aan uitzendkrachten. Door de nieuwe cao wordt “de kloof tussen een vast dienstverband en een uitzendbaan” weer wat kleiner volgens Marten Jukema. Hij voerde namens de vakbond CNV de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor de uitzendbranche. Het is de bedoeling dat in 2019 nieuwe afspraken worden gemaakt over een pensioenregeling. De nieuwe cao voor de uitzendbranche zal ingaan per 30 december 2019.