Uitzendbranche moet vanaf 2014 meer betrokken worden bij onderwijs

Het is van groot belang dat de opleidingen die door Nederlandse opleidingsinstituten worden aangeboden van voldoende niveau zijn en daarnaast goed aansluiting bieden op de arbeidsmarkt. Het onderwijs moet daarom een goed beeld hebben van de wensen van de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus spelen een zeer actieve rol op de arbeidsmarkt. Daarom zijn uitzendbureaus een interessante partner voor opleidingsinstituten.

Donderdag 28 augustus 2014 benoemde Mirjam Sterk de ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid dat uitzendbureaus bij het onderwijs betrokken moeten worden. Volgens haar kunnen uitzendorganisaties uit de uitzendbranche hun kennis goed delen met docenten en leerlingen. Dit zou er voor kunnen zorgen dat opleidingen een betere aansluiting bieden op de arbeidsmarkt.

Ondersteuning vanuit de uitzendbranche
De uitzendbranche kan het onderwijs op verschillende manieren ondersteunen. Mirjam Sterk noemt hiervoor een aantal voorbeelden. Een voorbeeld is het bieden van lessen door uitzendbureaus over sollicitatie en loopbaanoriëntatie. Ook bij de begeleiding van leerlingen bij een studiekeuzen kunnen uitzendbureaus volgens haar een bijdrage leveren. Dit is ook het geval bij het bieden van sollicitatietrainingen en het maken van een CV.

Studiekeuzebegeleiding door uitzendbureaus
Volgens Mirjam Sterk is vooral begeleiding bij de studiekeuze belangrijk. Ongeveer de helft van alle leerlingen die een MBO-opleiding volgen valt in het eerste jaar uit. Dit is in veel gevallen te wijten aan een verkeerd beeld van de opleiding. Een verkeerde studiekeuze zorgt voor veel tijdsverlies voor de leerling. Daarnaast is het ook financieel on aantrekkelijk voor de leerling. Een niet afgeronde opleiding staat daarnaast slecht op het cv. Daarom moet uitval op opleidingen worden voorkomen. Dit voorkomen van uitval begint al bij een goede studiekeuze. Uitzendbureaus weten goed wat er op de arbeidsmarkt speelt daarom kunnen ze een goed advies geven over de opleidingen die voor bedrijven interessant zijn. Bedrijven die in hun functieprofielen bepaalde opleidingen hebben neergezet, maken duidelijk aan welke kandidaten ze behoefte hebben. Deze gewenste opleidingen vormen een waardevolle informatiebron die kan helpen bij een studiekeuze. De studiekeuze kan dan worden afgestemd op de behoeften van bedrijven. Door hier rekening mee te houden vergroot de leerling zijn of haar kans op werk. Uitzendbureaus hebben een goed beeld van de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt omdat vraag en aanbod met betrekking tot personeel bij deze bureaus samenkomt.

Studiekeuzebegeleiding door scholen
Scholen begeleiden op dit moment leerlingen onvoldoende voor op het bedrijfsleven aldus Mirjam Sterk. De focus van veel scholen is volgens haar vooral gericht op het “binnen boord” houden van de leerlingen zodat ze niet uitvallen. Ook hebben scholen veel aandacht voor de prestaties van de leerlingen en de studievoortgang. Deze aandacht moet ook gericht worden aan de werkzaamheden en loopbaanperspectieven van de leerling na het afronden van de opleiding. De uitzendbranche zo scholen op dit gebied goed kunnen ondersteunen volgens Mirjam Sterk.

Reactie van Technisch Werken
Het is verstandig om uitzendbureaus in te zetten bij studiekeuzebegeleiding. Niet elke intercedent heeft de geschikte opleiding voor studiekeuzebegeleiding maar kan altijd een beeld schetsen van het bedrijfsleven en de mogelijkheden die daarin aanwezig zijn. Bij uitzendbureaus zijn meestal ook intercedenten aanwezig die zich bezig houden met het bieden van adviezen over omscholing en bijscholing van detacheringspersoneel en uitzendkrachten. Deze opleidingsspecialisten of opleidingscoördinators weten vaak goed wat er gevraagd wordt in het bedrijfsleven. Daarom kunnen ze op scholen een belangrijke bijdrage leveren aan de studiekeuzebegeleiding van leerlingen. Daarnaast is de samenwerking met opleidingsinstituten ook interessant voor uitzendbureaus omdat leerlingen die een opleiding hebben afgerond vaak via een uitzendbureau aan het werk kunnen komen. Niet alleen leerlingen vergroten door deze samenwerking hun netwerk, uitzendbureaus vergoten hun netwerk ook.