Meer loon voor uitzendkrachten vanaf 5 november 2017?

In de uitzendbranche hebben werkgevers en de vakbonden overleg gehad over een nieuwe cao. Inmiddels is bekend geworden dat afgevaardigden van de werkgevers en vakbonden overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe cao voor de uitzendbranche. Deze nieuwe cao zal van toepassing zijn voor ongeveer 700.000 uitzendkrachten die werkzaam zijn in de uitzendbranche.

Equal pay
Volgens de vakbond FNV Flex staan in de nieuwe cao duidelijke afspraken met betrekking tot een eerlijk loon. Het gaat daarbij over equal pay. Met equal pay bedoelt men dat uitzendkrachten minimaal hetzelfde loon moeten ontvangen als de werknemers van het inlenende bedrijf. Er mag dus geen scheefgroei zijn tussen de beloning van uitzendkrachten en rechtstreeks personeel. Naast de afspraken over requal pay zijn er ook punten vastgelegd over zekerheid.

Extra vakantie voor uitzendkrachten
Er is onder andere afgesproken dat uitzendkrachten er een vakantiedag bij zullen krijgen. Verder moeten uitzendbureaus de uitzendkrachten duidelijke informatie verschaffen over hun salaris en de toeslagen die daarover worden betaald. Ook over onkostenvergoedingen moeten uitzendbureaus duidelijke informatie verschaffen. Uitzendbureaus moeten duidelijk aan hun uitzendpersoneel kunnen laten zien dat daadwerkelijk de inlenersbeloning wordt nageleefd.

Herstelbetaling met terugwerkende kracht
Als een uitzendbureau de uitzendkracht heeft benadeeld in de salarisbetaling dan kunnen uitzendkrachten het misgelopen salaris met terugwerkende kracht vorderen indien het uitzendbureau de verkeerde informatie hierover heeft verstrekt.

Ingangsdatum nieuwe cao voor uitzendkrachten
De vakbond FNV gaat eerst de uitkomsten van de onderhandelingen aan haar leden voorleggen de komende weken. Als de leden hiermee akkoord zijn dan zal de nieuw cao ingaan op 5 november 2017. De einddatum van de nieuwe cao is dan 1 juni 2019.