Uitzendkrachten hebben meer kans op werk!

De Algemene Bond Uitzendondernemingen ABU gaf deze week al eerder aan dat de uitzendbranche langzamerhand uit het dal omhoog klimt. Vandaag, op vrijdag 29 november 2013, heeft ook het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS positieve berichten over deze branche kenbaar gemaakt. Het CBS is in tegenstelling tot de ABU onafhankelijk van de uitzendbranche. Daarom is de berichtgeving van het CBS belangrijk voor een objectieve kijk op de ontwikkelingen in de uitzendwereld.

Volgens het CBS is het aantal uitzenduren gestegen in het derde kwartaal van 2013. Dit was de eerste stijging sinds de afgelopen vijf kwartalen. Het aantal uitzenduren dat uitzendkrachten hebben gewerkt nam toe. Deze toename van het aantal uitzenduren vond plaats bij flexibele uitzendkrachten in Fase A maar ook in de contractfasen B en C.

Naast het aantal uitzenduren steeg ook het aantal vacatures op de arbeidsmarkt. Het aantal vacatures nam voor het eerst toe in twee jaar tijd. Hierdoor zijn er niet alleen meer mogelijkheden voor uitzendkrachten. Ook werkzoekenden maken een grotere kans op het vinden van een passende vacature.

Reactie van Technisch Werken
De uitzendbranche hersteld zich langzaam. Van een structurele groei is nog geen sprake. Toch zijn de eerste tekenen van herstel hoopgevend. Verschillende bedrijven hebben zo lang mogelijk gewacht met het aannemen van uitzendkrachten. Hierdoor moest het eigen personeel binnen het bedrijf harder of langer werken. Dit kan wel voor korte duur een oplossing bieden. Voor langere termijn zal er toch opgeschakeld moeten worden met personeel. Uitzendkrachten zijn dan een goede oplossing. In 2014 zal blijken of de groei in werkgelegenheid voor uitzendkrachten ook structureel zal toenemen.