Maximale looptijd van aflossingsvrije hypotheken moet worden verlengd vanaf 2019

De Hypotheekshop en Vereniging Eigen Huis hebben een oproep gedaan aan hypotheekverstrekkers om de maximale looptijd van aflossingsvrije hypotheken te verlengen. Op die manier zouden woningeigenaren beter worden beschermd. De looptijd van aflossingsvrije hypotheken zou moeten worden verlengd van dertig jaar naar vijfenzeventig jaar. Mogelijk zou helemaal geen einddatum nog een betere oplossing kunnen zijn. Vereniging Eigen Huis verwacht dat huizenbezitters in de problemen zouden kunnen komen als de looptijd van aflossingsvrije hypotheken niet wordt verlengd. Mogelijk zou het gaan om honderdduizend woningbezitters die hier mee te maken zouden kunnen krijgen. Dit geeft Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis aan. Op dit moment heeft iemand die aan het einde van de looptijd van een hypotheek niet kan aflossen nu twee opties. Er kan worden onderhandeld over een nieuwe hypotheek of het huis kan worden verkocht. De opbrengst van de woning kan dan worden gebruikt om de oorspronkelijke hypotheekschuld af te lossen.

Als het huis echter ‘onder water staat’ kan dit problemen opleveren en krijgt men te maken met een restschuld. Als men echter wil overstappen op een andere hypotheek zal men opnieuw moeten onderhandelen. In dat geval worden vaak strenge eisen gesteld volgens de Vereniging Eigen Huis. Een voorbeeld van deze eisen is het inleggen of aflossen van een behoorlijk bedrag op de hypotheek. Dan moet de hypotheeknemer echter wel over een behoorlijke spaarrekening beschikken. Als het overstappen op een andere hypotheek niet lukt zullen mensen hun huis moeten verkopen en op zoek gaan naar een huurwoning. Deze situatie noemt Hans André de la Porte “Absurd.” De huur van een huurwoning is dikwijls hoger dan het bedrag dat iemand aan hypotheekrente moet betalen voor een koopwoning. Dat betekent meestal een toename in de kosten omdat de meeste woningeigenaren met een aflossingsvrije hypotheek op dit moment en in de toekomst vaak prima aan hun hypotheekverplichtingen kunnen voldoen.