Werkloosheid daalt verder eind 2021 en is op niveau van voor coronacrisis

In oktober is de werkloosheid in Nederland verder gedaald. Inmiddels is het percentage werklozen in Nederland even groot als in februari 2020. Dat was de laatste maand voordat de coronapandemie  in Nederland toesloeg. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft deze cijfers donderdag 18 november 2021 bekendgemaakt. De daling in de werkloosheid is het gevolg van een sterk economisch herstel dat heeft plaatsgevonden de afgelopen maanden.

Hoewel de economische crisis nog niet voorbij is neemt de vraag naar personeel wel sterk toe. Dat blijkt ook uit het aantal vacatures dat open staat bij bedrijven en uitzendorganisaties. Onder de beroepsbevolking is de werkloosheid afgenomen naar 2,9 procent. In aantallen waren in de maand oktober 277.000 mensen werkloos. In de maand september was het werkloosheidspercentage nog iets hoger en kwam uit op 3,1 procent.

Door het lagere werkloosheidspercentage in de maand oktober is duidelijk geworden dat tegen het einde van 2021 de werkloosheid nog verder kan afnemen. De daling in de werkloosheid kan dus nog verder doorgaan. Er is natuurlijk sprake van een inhaalslag in de productie en dienstverlening van verschillende sectoren die door lockdownmaatregelen zijn getroffen. Wellicht komen er in de toekomst nog lockdowns dat zal wellicht weer effect kunnen hebben op de werkgelegenheid. Bij meer lockdowns kunnen er ook sectoren zijn waarin de werkloosheid gaat toenemen.