Werkloosheid Nederland daalt verder in 2016

De werkloosheid neemt in Nederland verder af. In de laatste drie maanden van 2015 nam het aantal werklozen gemiddeld met 7000 mensen per maand af. Dit werd berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Door deze afname in de werkloosheid kwam het totaal aan geregistreerde werklozen op 588.000. Dit is het laagste aantal geregistreerde werklozen in ongeveer drie jaar tijd. Als men kijkt naar de totale beroepsbevolking dan is van deze groep ongeveer 6,6 procent werkloos. Aan het einde van 2014 was er nog sprake van een werkloosheidspercentage van 7,2 procent. Toen hadden 643.000 mensen die tot de beroepsbevolking horen geen werk.

Voorzichtige daling in de werkloosheid
De werkloosheid in Nederland daalt niet hard. Slechts met kleine verschillen daalt te werkloosheid maar de daling zet wel door. Het is echter onduidelijk of de daling het gevolg is van een toename in de werkgelegenheid. Er zijn namelijk ook werkzoekenden die stoppen met zoeken naar werk omdat ze bijvoorbeeld zich willen richten op het huishouden. Volgens Peter Hein van Mulligen van het CBS gaat het gestaag de goede kant op met de werkloosheid in Nederland.

Leeftijdsverschillen in werkloosheid
Er zijn verschillen in de leeftijdscategorieën als men kijkt naar de werklozen. Met name onder ouderen is de werkloosheid  verhoudingsgewijs groot. De werkloosheid onder 45-plussers daalde in een jaar tijd met slechts 0,3 procent. De daling in de werkloosheid binnen deze leeftijdscategorie gaat langzamer als de werkloosheidsdaling in lagere leeftijdsgroepen.

Uitzendbureaus
Uitzendbureaus in Nederland merken dat oudere werknemers toch sneller een baan vinden dan voorheen. Veel bedrijven weten dat ervaren personeel vaak een bepaalde leeftijd heeft. Oudere krachten hebben vaak specialistische kennis vooral in de techniek. Dat zorgt voor een grote meerwaarde voor bedrijven.

Reactie van Technisch Werken
Uitzendbureaus worden ook wel de graadmeter genoemd voor de economie. Dit komt omdat uitzendbureaus als eerste merken wanneer de markt weer om (tijdelijk)  personeel vraagt. Daardoor profiteren uitzendbureaus in de praktijk ook vaak als eerste bureaus van een herstel in de economie.