Werkloosheid in mei 2021 verder gedaald naar 3,3 procent

De werkloosheid is in Nederland in de maand mei verder afgenomen. In de maand mei waren in Nederland 309.000 mensen werkloos. De afgelopen drie maanden is het aantal werklozen in Nederland gemiddeld met 10.000 per maand gedaald. Inmiddels zou de werkloosheid nog maar 3,3 procent zijn van de beroepsbevolking. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte dit donderdag 17 juni 2021 bekend. In april was de werkloosheid in Nederland nog 3,4 procent van de beroepsbevolking. De coronamaatregelen hebben er voor gezorgd dat veel bedrijven in de knel kwam te zitten.

De overheid heeft echter verschillende maatregelen getroffen om ondernemers te ontzien. Hierbij kun je denken aan de NOW steunpakketten van de overheid. Deze NOW pakketten zorgden er voor dat bedrijven hun werknemers konden blijven betalen tijdens de coronacrisis. Doordat de werknemers hun salaris konden ontvangen via de NOW regelingen zijn er weinig ontslagen geweest. De coronasteunmaatregelen hebben daardoor de werkloosheid kunstmatig laag gehouden. Daarnaast is echter ook een groep mensen niet meer actief op de arbeidsmarkt op zoek naar werk. Sommigen van hen verwachten dat er weinig kans is op werk en heeft daarom besloten om het zoeken naar werk eerst even te stoppen. Deze mensen zijn echter wel werkloos maar worden niet tot de werklozen in de statistieken van het CBS gerekend. Dat geeft een vertekenend beeld. Het aantal mensen dat daadwerkelijk werkt is namelijk de laatste tijd ook gedaald.