Werkloosheid in juli 2018 verder gedaald

De werkloosheid is in de maand juli van 2018 verder afgenomen. Deze maand werden er in Nederland door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in totaal 348.000 werklozen geregistreerd. Dat aantal is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gelijk aan 3,8 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid neemt af maar is nog steeds hoger dan het laagste punt in de werkloosheid dat geregistreerd werd vlak voor de economische crisis in de tweede helft van 2008. In de tweede helft van 2008 was het werkloosheidspercentage namelijk 3,6 in Nederland.

Toch komt het percentage werklozen wel steeds dichter bij het laagterecord van voor de economische crisis. In juni 2018 was het werkloosheidspercentage namelijk 3,9 van der beroepsbevolking. In juli is dat gedaald naar 3,8 procent. De daling lijkt zich door te zetten omdat de arbeidsmarkt aanzienlijk aantrekt in 2018. Vooral in de bouw en de techniek worden meer vacatures open gezet. Bedrijven zijn bovendien bereid om flexibeler om te gaan met functie-eisen. In het verleden waren de functie-eisen in vacatures een belangrijk breekpunt tijdens sollicitatiegesprekken. Inmiddels kijken bedrijven meer naar de kandidaat en naar zijn of haar mogelijkheden en de mate waarin die aansluiten bij de behoeften van een organisatie.

De afgelopen tijd blijken vooral meer werklozen in de categorie boven de 25 jaar aan een baan geholpen te worden. Onder jongeren blijft het aantal mensen dat aan het werk is ongeveer gelijk. In juli kwam het aantal werknemers met een betaalde baan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek uit op 8,8 miljoen arbeidskrachten. Onder jongeren nam de werkloosheid in de laatste drie maanden toe met 0,4 procent. Daardoor is de werkloosheid onder jongeren nu 7,3 procent ten opzichte van 6,9 procent.