Meer faillissementen in de bouw in 2019

Het afgelopen jaar is het aantal faillissementen in de bouw gestegen. Dat is donderdag 2 januari 2020 bekend gemaakt door BNR die voor haar bericht gebruik heeft gemaakt van cijfers van kredietwaardigheidsspecialist Graydon. In het bericht werd ook bekend gemaakt dat met name in de bouw meer bedrijven failliet zijn verklaard. Er wordt hiervoor echter geen duidelijke verklaring gegeven. Wel wordt gespeculeerd over de gevolgen van de stikstofcrisis en de PFAS-problemen. Door de stikstofwetgeving konden veel bouwbedrijven hun bouwprojecten niet voortzetten. In totaal zouden in Nederland 18.000 bouwprojecten zijn stilgelegd vanwege het de stikstofrestricties. Bouwondernemingen die deze projecten in hun planning hadden opgenomen konden hierdoor in de knel komen. Hoewel de stikstofwetgeving enigszins is versoepelt in de rust in de bouw nog niet teruggekeerd.

Veel bouwbedrijven gaan ook in 2020 een onzekere tijd tegemoet. Dat heeft niet alleen te maken met de stikstofproblematiek en de problemen met betrekking tot PFAS. Er dient zich aan het begin van 2020 een nieuw soort probleem aan namelijk de WAB. De Wet Arbeidsmarkt in Balans, zoals de WAB voluit wordt uitgesproken, zorgt voor veel meer kosten voor flexibel personeel op de arbeidsmarkt. Bouwbedrijven merken dat ze door de onzekerheden niet zonder flexpersoneel hun bedrijfsvoering op orde kunnen houden. De orderportefeuille van bouwbedrijven wisselt sterk. Vooral nu er weer een nieuwe economische teruggang aan zit te komen nemen de investeringen af. De nieuwbouw in Nederland komt nauwelijks van de grond. Daarnaast zijn veel nieuwbouwwoningen voor doorsnee huishoudens onbetaalbaar.