Fouten op de bouw ontstaan vaak door tijdsdruk in 2019

Bouwbedrijven hebben het druk gehad in 2018 en ook in 2019 zijn er in de bouw volop projecten die uitgevoerd moeten worden. In bepaalde regio’s van Nederland worden veel nieuwe woningen gebouwd maar ook bestaande woningen worden regelmatig gemoderniseerd. In het kader van klimaatneutraal bouwen en wonen worden veel gebouwen verduurzaamd. Woningen worden beter geïsoleerd doormiddel van dubbel en driedubbel glas. Ook worden muren, vloeren en daken beter geïsoleerd. Deze werkzaamheden zorgen voor nog meer werkdruk in de bouw.

Energietransitie
Ook in de energietransitie is er veel werk op de bouw. Hierbij kun je denken aan het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen, hybrideketels, waterstofketels en het aansluiten van woningen op een warmtenet of stadsverwarming. Door de vernieuwing en verduurzaming van de energievoorziening van woningen en andere gebouwen krijgen installatiebedrijven het steeds drukker.

Veel werk in de bouw
Werk is er volop in de bouw maar er is te weinig personeel om het werk goed en snel uit te voeren. Het grote aantal vacatures dat in de bouw en installatietechniek open staat maakt dit overduidelijk Daarnaast is er ook schaarste aan materiaal in de bouw. Al deze factoren zorgen er voor dat er fouten kunnen ontstaan in de bouwsector. In de periode van de economische crisis hadden bouwbedrijven het vrij rustig. Ze schreven toen vaak laag in op aanbestedingen om er voor te zorgen dat ze hun personeel in ieder geval aan het werk konden houden. Nu is het echter omgekeerd. Bouwbedrijven hebben het druk en kunnen vaak voor hogere prijzen inschreven op projecten.

Processen standaardiseren
Bouwbedrijven zijn zich hier volgens een onderzoek van de ABN AMRO ook bewust van. Volgens het onderzoek zou echter een kwart van de ondernemingen in de bouw geen prioriteit geven aan het terugdringen van de kosten. De economen van ABN AMRO geven aan dat faalkosten “bijna een geaccepteerde inefficiëntie zijn in de bouwsector”. De economen van de bank geven aan dat bouwbedrijven moeten streven naar langjarige samenwerkingen en processen moeten standaardiseren.