Luchtvervuiling wordt minder in Nederland?

Uit een jaaroverzicht over de luchtkwaliteit is naar voren gekomen dat de lucht in Nederland minder vies wordt. Het onderzoek is door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gehouden. Daar dit instituut is gekeken naar verschillende vervuilende stoffen die de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden. De hoeveelheid fijnstof is de afgelopen jaren volgens het onderzoek afgenomen.

Stikstofdioxide
Ondanks dit goede nieuws is de doelstelling voor de schadelijke stikstofdioxide nog niet behaald. De eisen die de Europese Unie aan de hoeveelheid stikstof stelt in de lucht zijn nog niet bereikt. Er is nog een te hoge hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht om aan de EU-eisen voor 2015 te kunnen voldoen. Vooral in grote steden is de hoeveelheid stikstofdioxide groot.

Economie
Voor de overheid in Nederland ligt er ondanks het goede nieuws over de daling van het fijnstof toch nog een stevige taak weggelegd om de luchtkwaliteit te verbeteren. De economische teruggang zal misschien een bijdrage leveren aan het verbeteren van het milieu en de uitstoot van schadelijke stoffen. Wanneer bedrijven minder produceren wordt er ook minder energie verbruikt. Daarnaast zullen mensen minder de auto gebruiken wanneer de brandstofkosten hoog liggen.

Groene energie
Verder is de aandacht voor groene energie steeds groter geworden de afgelopen jaren. Consumenten hebben naast bedrijven ook meer aandacht voor duurzaamheid. Vooral wanneer er geen prijsverschil is tussen duurzame energie en vervuilende energie van bijvoorbeeld koolcentrales. Toch is Nederland ten opzichte van Buurland Duitsland nog niet ver met de ontwikkelingen van duurzame energie. Voor het kabinet is nog volop werk aan de winkel