Luchtkwaliteit in Nederland is slechter dan in andere Europese landen in 2016

Volgens het Europees Milieu Agentschap (EMA) is de Nederlandse luchtkwaliteit in vergelijking met andere Europese landen behoorlijk slecht. Dit heeft het EMA genoteerd in een rapport over de luchtkwaliteit in Europa. Dit rapport werd woensdag 23 november 2016 uitgebracht. In het rapport staat dat Duitsland alleen een nog hogere hoeveelheid stikstofdioxide in de atmosfeer heeft. Volgens EMA heeft de ongezonde lucht gevolgen voor de gezondheid en sterven er jaarlijks duizenden mensen in Europa door de schadelijke stofdeeltjes in de lucht. Daarnaast heeft de ongezonde lucht ook economische gevolgen.

Het onderzoek van de EMA werd gehouden onder alle 28 Europese lidstaten. Hierbij werd informatie ingewonnen over de luchtkwaliteit. Daarbij werden de gegevens opgevraagd van nationale onderzoeksinstituten met betrekking tot de luchtkwaliteit. Alle landen leverden dus zelf gegevens aan voor het onderzoek. In 2015 stond Nederland op de vijfde plaats van Europese landen waar de concentratie van stikstofdioxide hoog is. In dat jaar hadden Slowakije, België, Italië en Zweden een slechtere score op dit gebied dan Nederland. Nu is Nederland echter achteruit gegaan op het gebied van de luchtkwaliteit.

De hoeveelheid stikstofdioxide neemt toe in de atmosfeer en dat komt voornamelijk door het verkeer. De uitstoot van uitlaatgassen zorgt voor meer stikstof in de lucht. Als men dit inademt krijgt men een slechtere longfunctie. Daardoor is er sprake van een toenemend aantal mensen die last hebben van hun luchtwegen. Steeds meer mensen krijgen last van astma. Daarnaast is er ook sprake van een verhoogde kans op infecties aan de luchtwegen. De EMA geeft aan dat er per jaar 11.530 mensen voortijdig sterven ten gevolge van de fijnstof in de lucht. Daarnaast zouden 1820 mensen overlijden door een te hoge concentratie stikstofdioxide in de lucht.