Kinderbijslag en kindgebondenbudget in de toekomst

Het kabinet wil verschillende maatregelen doorvoeren om de financiën op orde te krijgen. Ook ouders met kinderen gaan de gevolgen van de beoogde bezuinigingen voelen. Zo wordt onder andere de inkomensonafhankelijke kinderbijslag verlaagd. Ook de inkomensgrens die als maximum wordt gehanteerd om in aanmerking te komen voor kinderbijslag wordt als het aan het kabinet ligt verlaagd. Dit betekend dat er minder kinderbijslag aan ouders wordt betaald en dat minder ouders in aanmerking kunnen komen voor kindgebondenbudget.

Met de beoogde bezuinigingen hoopt het kabinet veel geld te besparen. Er wordt door het kabinet aangegeven dat het afslanken van de kinderbijslag al een bedrag kan besparen van 646 miljoen op de begroting van het kabinet. Het totaal van de bezuinigingen die met dit pakket wordt verwacht is 810 miljoen euro. Het wetsvoorstel is door minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) ingediend.

Vermoedelijk wordt het wetsvoorstel niet ingevoerd want de politieke partijen CDA, PVV, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn het niet eens met de wetsvoorstellen. Het halen van een meerderheid in de Kamer is daardoor heel moeilijk.