Uitzendbureaus in 2013

In de maanden juni en juli van 2013 was de werkgelegenheid voor uitzendkrachten gedaald. Dat kwam naar voren uit cijfers die de ABU heeft gepubliceerd. De ABU is de brancheorganisatie voor uitzendondernemingen. Ook voor de maanden juli en augustus in 2013 is de werkgelegenheid voor uitzendkrachten verder gedaald. dinsdag 3 september 2013 werden de nieuwe cijfers door de ABU gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het aantal uren dat uitzendkrachten hebben gewerkt 5 procent gedaald is in de periode van 15 juli tot 11 augustus ten opzichte van dezelfde periode in 2012.

Uitzendbureaus hebben minder uitzenduren
Door de krimp in uitzenduren hebben de uitzendbureaus minder omzet gedraaid. In de periode medio juli tot medio augustus 2013 is de omzet van uitzendbureaus met 2 procent gedaald. De krimp in het aantal uitzenduren is in alle sectoren van de markt zichtbaar.

Uitzenduren in verschillende branches
De ABU heeft de daling in het aantal uitzenduren bij verschillende branches in kaart gebracht. Administratieve bedrijven hadden een daling van vijf procent arbeidsuren voor flexkrachten. In de zorg was de daling flink merkbaar. Daar daalde het aantal uitzenduren met een derde ten opzichte van een jaar geleden. De technische sectoren en industrie hadden een afname van drie en zeven procent in het aantal uitzenduren.

Uitzendkrachten juist nu van belang
De daling die sinds het begin van 2012 is ingetreden lijkt nog niet gekeerd. Dat is vreemd want juist in een turbulente markt zijn uitzendkrachten een ideaal middel om pieken in de productie en werkdruk op te vangen. Daarnaast zorgen uitzendkrachten voor een beperking van de financiële risico’s voor bedrijven. Uitzendbureaus nemen vaak risico’s met betrekking tot ziekte op zich daarnaast kan het dienstverband van uitzendkrachten eenvoudig worden stopgezet bij disfunctioneren of teruglopende werkzaamheden.