Kinderbijslag omlaag vanaf 1 juli 2023

De kinderbijslag gaat omlaag vanaf 1 juli 2023. De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de hoogte van de kinderbijslag wordt vastgesteld op basis van informatie uit de consumentenprijsindex (cpi). In 2022 was de consumentenprijsindex aanzienlijk gestegen vanwege de opgelopen inflatie. Deze inflatie zorgde voor hogere kosten voor consumenten in Nederland. De kinderbijslag was daarom om … Read more

Kinderbijslag en kindgebondenbudget in de toekomst

Het kabinet wil verschillende maatregelen doorvoeren om de financiën op orde te krijgen. Ook ouders met kinderen gaan de gevolgen van de beoogde bezuinigingen voelen. Zo wordt onder andere de inkomensonafhankelijke kinderbijslag verlaagd. Ook de inkomensgrens die als maximum wordt gehanteerd om in aanmerking te komen voor kinderbijslag wordt als het aan het kabinet ligt … Read more