Er wordt in 2014 minder gebruik gemaakt van kinderopvang

De afgelopen jaren maken minder ouders gebruik van de kinderopvang. Dit heeft voor een groot deel te maken met de economische crisis. Hierdoor letten de mensen meer op de kosten. Door de werkloosheid is in veel gezinnen één van de ouders zonder werk geraakt. In sommige gezinnen zijn zelfs beide ouders zonder werk geraakt. Hierdoor passen de ouders uit kostenoverweging liever zelf op hun kinderen, de kinderopvang is dan te kostbaar. De afname in het gebruik van de kinderopvang is in 2012 begonnen volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dit bureau publiceerde maandag 1 september 2014 een rapport over de ontwikkelingen in de kinderopvang.

De arbeidsduur van moeders nam sinds 2011 af. De afname is gemiddeld 1,6 uur tussen 2011 en 2012. Ook bij vaders nam de arbeidsduur af. De bovengenoemde ontwikkelingen zorgen er voor dat er minder kinderen in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. In 2011 kregen nog 120.000 nieuwe kinderen een kinderopvangtoeslag voor het gebruiken van de dagopvang. In 2013 was het aantal nieuwe kinderen dat gebruik maakte van de dagopvang afgenomen tot 94.000. in 2011 werd de toeslag stopgezet van 116.000 kinderen met dagopvang.

Reactie van Technisch Werken
De overheid wil dat meer ouders gaan werken desondanks zijn de kosten van de kinderopvang voor veel ouders te hoog. Hier is een taak weggelegd voor de overheid. De kinderopvang moet goedkoper of beter gezegd voordeliger worden voor ouders. Daarnaast moet de werkloosheid en de problematiek die daar mee samenhangt ook worden oplost. Het kabinet heeft hier vooralsnog geen structurele oplossingen voor geboden.