Mensen eten minder vlees en kopen minder plastic flesjes in 2019

De aandacht voor het milieu zorgt er voor dat mensen de afgelopen tijd andere keuzes hebben gemaakt. Mensen die zich zorgen maken over het milieu en de hoeveelheid plasticafval kiezen er bewust voor om minder vlees te kopen ook koopt deze groep minder drinken uit plastic flesjes. Deze conclusies komen naar voren uit een onderzoek van onderzoeksbureau Kantar. Het is geen wonder dat mensen veranderen in hun houding ten opzichte van het milieu. De klimaatverandering, de plastic soep in de oceanen, smog en slechte luchtkwaliteit zijn regelmatig in het nieuws geweest. Mensen worden bezorgd over hun eigen gezondheid en de kwaliteit van leven op aarde. Gelukkig is een grote groep mensen bereid om hier keuzes in te maken. Ze kiezen bewust voor duurzaamheid en energiezuinigheid.

Tijdens het onderzoek van Kantar komt naar voren dat een derde van de ondervraagden zich zorgen maakt over het milieu. In totaal zijn 65.000 mensen ondervraagd uit drie werelddelen (Europa, Azië en Latijns-Amerika). De helft (16 procent) van de mensen die bezorgd is over het milieu is ook bereid om hier wat aan te doen. Ze willen in hun aankoopgedrag rekening houden met de gevolgen voor het milieu. Omdat veel markten er economisch beter voor staan wordt er meer geproduceerd en is de kans op meer afval groter. Gelukkig kunnen mensen ook meer betalen voor producten die minder milieubelastend zijn. Het onderzoek van Kantar wijst uit dat met name mensen in het Westen van Europa bereid zijn om hun zogenaamde milieuvoetafdruk t verminderen.