Technische maatregelen om luchtkwaliteit Nederland te verbeteren in 2018

Er worden in Nederland ongeveer honderd extra maatregelen ingevoerd waarmee de kwaliteit van de Nederlandse lucht moet worden verbeterd. Momenteel voldoet Nederland in bepaalde regio’s niet aan de Europese normen op het gebied van luchtkwaliteit. Deze maatregelen moeten er voor zorgen dat Nederland wel aan deze normen gaat voldoen. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekend gemaakt dat de maatregelen zowel provinciaal als regionaal in gemeenten zijn opgesteld.

Technische maatregelen.

De overheid wil het elektrische rijden populairder maken en wil er voor zorgen dat men ook in steden vaker gebruik gaat maken van een elektrische auto. Daarvoor worden er extra investeringen gedaan in het plaatsen elektrische laadpalen. Verder worden ook kruispunten aangepakt. Rondom kruispunt is de emissie van stikstofdioxide vrij hoog. Schonere auto’s zouden bovendien de mogelijkheid moeten krijgen om minder parkeertarief te betalen in steden. Vooral dieselvoertuigen moeten het ontgelden. Sommige steden van Nederland willen vervuilende diesels uit de binnenstad weren. Men denkt ook na hoe men de uitstoot van fijnstof uit diesels op een technische manier kan verminderen.

De Europese normen zouden volgens Van Veldhoven niet een eindpunt zijn. In plaats daarvan wil men de luchtkwaliteit verder verbeteren. De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer. Geschreven: “Het karwei is nog niet af, dit is slechts een tussenstap”. De overheid wil namelijk naar de waarden toe die de Wereldgezondheidsorganisatie hanteert. Daar is Nederland in bepaalde regio’s nog ver uit de buurt. De ambities zijn er wel maar de plannen zijn nog niet definitief. Tot begin mei 2018 kan men reageren op de nieuwe plannen. Daarnaast worden tot die periode de kosten berekenend.