Ondernemers moeten alle energiebesparende maatregelen registreren vanaf 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 moeten alle ondernemers die in Nederland gevestigd zijn inzicht geven in alle energiebesparende maatregelen die ze voor hun onderneming hebben genomen. Deze maatregelen worden geregistreerd in een systeem waarin alle energiebesparende maatregelen van bedrijven in heel Nederland worden opgeslagen. Het systeem dat hiervoor wordt gehanteerd omvat verschillende bedrijfsprocessen en productiemiddelen. Zo wordt er gekeken naar de energiebesparende maatregelen die bedrijven hebben genomen om hun utiliteit en gebouwen energiezuiniger te maken. Ook worden gegevens bijgehouden met betrekking tot de energiebesparende maatregelen in de productie en transport.

Ondernemers moeten van de overheid hun bijdrage leveren in de energietransitie om zo de CO2 emissie in Nederland te beperken. Die registratie zorgt er voor dat de overheid controle kan uitoefenen op de maatregelen die bedrijven hebben genomen om energie te besparen. De overheid heeft echter nog een verplichting doorgevoerd. Als er energiebesparende maatregelen zijn waarvan de investering binnen vijf jaar kan worden terugverdiend zullen de ondernemers deze maatregelen moeten uitvoeren. De controle hierop wordt gedaan door gemeenten en de omgevingsdiensten.