Landbouw Collectief komt met maatregelen op stikstofemissie agrarische bedrijven te verminderen vanaf 2019

Dat de stikstofemissie in Nederland omlaag moet is duidelijk. De hoeveelheid stikstof in het milieu en de atmosfeer zorgt er voor dat de natuur en de leefomgeving worden aangetast. Er zijn maatregelen nodig om de emissie van stikstof tegen te gaan. Daarbij is het belangrijk dat de overheid gaat samenwerken met verschillende bedrijven en sectoren waarin de emissie van stikstof te hoog ligt. De overheid heeft al bekend gemaakt dat agrarische bedrijven in Nederland veel te veel stikstof uitstoten. De overheid kwam eerder met stevige maatregelen die leiden tot grote protesten onder boeren. Toch heeft men ook in de agrarische sector wel in de gaten dat er wat moet veranderen. Daarom heeft het Landbouw Collectief overleg gevoerd met minister Schouten en premier Rutte in het Catshuis.

Dit overleg vond afgelopen maandag plaatst. Uit dit overleg zijn een aantal maatregelen voortgevloeid. De maatregelen die zijn bedacht kunnen op korte termijn worden ingevoerd om de emissie van stikstof terug te dringen. Een voorbeeld van een effectieve maatregel is het reduceren van de hoeveelheid eiwit in het voer. Ook zullen koeien vaker in de wei worden geplaatst en wordt mest aangelengd met water. Het Landbouw Collectief heeft de maatregelen bekendgemaakt en geeft aan dat de maatregelen de beste garantie bieden om de stikstofemissie effectief terug te dringen. De emissie van stikstofuitstoot zal op korte termijn “significant” teruggedrongen worden als de maatregelen worden doorgevoerd. Dit staat in een verklaring van het Landbouw Collectief. In deze organisatie zijn 13 boerenorganisaties verenigd. De organisatie noemt de maatregelen zelf breed gedragen en praktisch uitvoerbaar.