Minder hard rijden reduceert stikstofemissie vanaf 2019

De overheid overweegt om de maximale snelheid op autowegen in bepaalde gebieden te verlagen. Een lagere maximum snelheid zou er voor zorgen dat de emissie van stikstof omlaag gaat. Een lagere emissie van stikstof is noodzakelijk voor het milieu en de biodiversiteit. Het verlagen van de maximale snelheid op wegen is een onderwerp waar de politieke partijen nog geen duidelijkheid over hebben. De VVD wil bijvoorbeeld beslist geen algehele verlaging van de maximum snelheid terwijl andere partijen daar wel voor open staan. Inmiddels zijn de partijen op dit gebied wel iets dichter bij elkaar gekomen. Zo staat de VVD wel open voor de verlaging van de snelheid op wegen rondom bepaalde natuurgebieden.

De uitstoot van stikstof is in het derde en vierde kwartaal van 2019 volop in het nieuws geweest. Nog niet eerder lijkt er in Nederland zoveel aandacht te zijn voor stikstof en de reductie van de uitstoot van deze stof. Milieuorganisaties geven aan dat stikstof een grote invloed kan hebben op het milieu en met name de biodiversiteit in natuurgebieden. Sommige planten en diersoorten kunnen niet goed tegen een stikstofoverschot en zullen daardoor verdwijnen. De overheid erkent dit probleem en heeft het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS) ingevoerd.

Dit programma blijkt echter een bijzondere uitwerking te hebben op de Nederlandse economie en de activiteiten in verschillende sectoren waaronder de bouw. Veel bouwprojecten bleken niet aan de wetgeving omtrent stikstof te voldoen. Daarom moeten ze opnieuw worden beoordeeld. Het gevolg is dat veel bouwprojecten vertraging oplopen en er bovendien de kans bestaat dat de bouwprojecten geheel worden geannuleerd. Naast de bouwsector zit ook de agrarische sector in de knel door de stikstofuitspraak. D66 wil bijvoorbeeld het aantal agrarische bedrijven drastisch verminderen. Dat is weer zeer tegen de zin van het CDA. De stikstofproblematiek is nog niet opgelost.