Twintig grootste plattelandsgemeenten krijgen 100.000 deelauto’s in 2021

Het delen van auto’s wordt beschouwd als een middel om de emissie van broeikasgassen te beperken. Ook is het delen van auto’s ene effectief middel om met een beperkte parkeermogelijkheid om te gaan in grote steden. Om die reden worden deelauto’s in bepaalde grote steden in Nederland al ingezet. Op het platteland zijn deelauto’s eigenlijk nog een onbekend begrip in 2019. Dat moet echter veranderen vind de overheid.

Op woensdag 18 december 2019 wordt door minister Van Veldhoven een akkoord getekend met de twintig grootste gemeenten op het platteland. Ook een aantal andere partijen zal het akkoord ondertekenen. In steden zijn volgens de minister voor Milieu al veel deelauto’s in gebruik. Daar worden deelauto’s voornamelijk ingezet voor korte afstanden. Op het platteland zouden deelauto’s ook een effectief vervoersmiddel kunnen zijn voor lange afstanden. Daarom moeten de twintig grootste plattelandsgemeenten van Nederland in 2021 ongeveer 100.000 deelauto’s ter beschikking hebben. Van deze voertuigen zouden in ieder geval 700.000 mensen gebruik moeten maken volgens de minister.