MKB Energieweek van 8 t/m 15 oktober 2018

Midden- en kleinbedrijven in Nederland hebben de komende jaren een behoorlijke uitdaging op het gebied van de energietransitie. Net als grootbedrijven moeten ook de MKB-ers een bijdrage leveren in de energietransitie. Dat betekent feitelijk dat vrijwel alle ondernemers in dit segment moeten gaan verduurzamen. Er zijn echter nogal wat wetten en regels met betrekking tot de verduurzaming en de energietransitie geïmplementeerd. Ook is er op dit gebied nogal wat in ontwikkeling. Internationale en nationale klimaatafspraken en klimaatakkoorden zorgen er voor dat er voor de ondernemers in Nederland een wirwar aan informatie is ontstaan.

Energietransitie
Voor veel ondernemers komt de energietransitie als een soort extra takenpakket bij de kernprocessen die het bedrijf al door heeft gevoerd. Dat brengt het gevaar met zich mee dat de energietransitie en de energiebesparende maatregelen die daaruit voort kunnen vloeien minder aandacht krijgen in het dagelijkse beleid. De overheid heeft er daarom voor gezorgd dat er een controlesysteem is gemaakt. Dit controlesysteem is van kracht vanaf 1 januari 2019. Vanaf die datum moeten alle bedrijven in Nederland al hun energiebesparende maatregelen registreren in dit landelijke systeem. Zo kan de overheid nagaan welke bedrijven inspanningen hebben geleverd in de energietransitie en wat daarvan het verwachte resultaat is in de reductie van de CO2 emissie.

MKB Energieweek
Voor bedrijven zijn de vragen met betrekking tot de verduurzaming en energietransitie nog niet opgelost. Zo kunnen bedrijven vragen hebben over de kosten en de eventuele compensatie doormiddel van subsidies. Om die reden heeft RTL Z de MKB Energieweek ingevoerd samen met Essent. Deze MKB Energieweek is van 8 t/m 15 oktober en heeft als doestelling duidelijkheid verschaffen aan MKB ondernemers in Nederland. Door de juiste informatie kunnen ondernemers meer doen op het gebied van energiebesparing.

Ondersteuning
Het ondersteunen van ondernemers op dit gebied heeft echt zin. Als er namelijk onvoldoende of onjuiste informatie of interpretaties ontstaan is de kans groot dat ondernemers zich niet op de juiste manier inzetten voor de energietransitie. Dat kan veel tijd en geld kosten en het rendement kan dan laag blijven. Door de juiste informatie van energieleveranciers en de overheid kunnen de ondernemers in Nederland effectieve plannen maken op het gebied van de verduurzaming van hun bedrijfsprocessen, gebouwen, transport en alle overige processen waarin energie wordt verbruikt.