Begrippen starter, herstarter en doorstarter op de arbeidsmarkt

Starter, herstarter en doorstarter zijn begrippen die op de arbeidsmarkt maar ook in loopbaanontwikkeling worden gehanteerd. Doormiddel van deze begrippen wordt duidelijk waar iemand in zijn of haar loopbaan staat. Dat is belangrijk voor het bepalen wat je nodig hebt in je loopbaan en waar je naar toe wilt. Om die reden worden deze begrippen ook wel gebruikt bij opleidingsinstituten en sollicitatieprocedures. Een belangrijke gedachte achter de classificering starterm herstarter en doorstarter is dat men altijd op een bepaald punt in de loopbaan is. Een loopbaan is voortdurend in beweging. Hieronder worden de begrippen nader toegelicht met name gericht op het volgen van opleidingen om de loopbaanperspectieven te vergroten.

Starter
Een starter is iemand die begint met zijn of haar loopbaan na het afronden van het voortgezet onderwijs of na het afronden van een beroepsopleiding in het middelbaar onderwijs of hoger onderwijs. Ook iemand die net zijn of haar wetenschappelijke opleiding (WO) heeft afgerond aan de universiteit en zich van daaruit op de arbeidsmarkt begeeft wordt een starter genoemd.

Herstarter
Een herstarter is iemand die in het verleden een opleiding heeft gevolgd maar het onderwijs systeem heeft verlaten. Een herstarter kan een diploma hebben maar dat hoeft niet. Herstarters zijn ook een bepaalde periode niet op de arbeidsmarkt actief geweest. Als men na deze periode besluit om weer op de arbeidsmarkt actief te worden of een opleiding te volgen dan wordt men beschouwd als herstarter. Sommige mensen kiezen er voor om een BBL opleiding te volgen als herstarter. Dan kan men werken en leren. Dat betekent dat men een vak kan leren tijdens het BBL en ook inkomsten verdiend.

Doorstarters
Een doorstarter is iemand die verder is in zijn of haar loopbaan en op een gegeven moment besluit om toch nog een bijscholing te volgen of omscholing. Dit kan in samenwerking met een werkgever maar iemand kan het besluit ook nemen zonder dat zijn of haar werkgever daarvan op de hoogte is.

De doelstelling die de doorstarter voor ogen heeft is gericht op de eigen ontwikkeling en het vergroten van de toekomstperspectieven op de arbeidsmarkt. Een doorstarter hoeft overigens niet altijd een opleiding te volgen op een hoger niveau. Specialiseren in een specifieke richting op hetzelfde niveau kan ook. Trainingen, certificaten en andere opleidingsvarianten om de vakkennis up to date te houden kan men ook vanuit het perspectief van een doorstarter beschouwen.