Werkgevers stellen een Loopbaan-apk voor in 2017

De werkgeversorganisaties VNO-NCW, AWVN en MKB-Nederland willen dat de regels voor het ontslaan van werknemers veranderen. Zo moet volgens de werkgevers onder andere de transitievergoeding worden aangewend voor opleidingen en andere zaken die er voor zorgen dat de werknemer snel ander werk vindt. De werkgevers pleiten daarnaast voor een zogenaamde apk voor werknemers. Dit is niet een apk die gericht is op de gezondheid maar een speciale loopbaan-apk.

Loopbaan-apk
Werkgevers zien een loopbaan-apk als een goed middel om de waarde of positie van werknemers te bepalen op de arbeidsmarkt. De loopbaan-apk maakt tevens inzichtelijk welke aspecten van de werknemers extra aandacht moeten krijgen om de meerwaarde op de arbeidsmarkt te vergroten. Men kan bijvoorbeeld inzichtelijk krijgen dat een werknemer bepaalde vaardigheden verder moet ontwikkelen om zijn of haar meerwaarde te vergroten op de arbeidsmarkt. Ook opleidingen en cursussen kunnen dan een goed middel zijn om iemand zijn of haar vaardigheden en kennis te vergroten.