Vaste contracten voor werknemers zijn risico voor werkgevers in 2017

De nieuwe FNV-voorzitter Han Busker heeft duidelijk gemaakt dat de vakbond, waar hij de voorman van is geworden, het aantal werknemers dat op uitzendbasis werkt wil terugdringen. In plaats daarvan moeten deze uitzendkrachten sneller een vast contract krijgen. De voorzitter geeft aan dat de meeste uitzendkrachten liever een vast contract willen hebben dan op basis van uitzendbeding werken. Dat is echter zijn mening de werkelijkheid is echter dat het uitzendwezen complex in elkaar zit en oplossingen biedt voor zowel bedrijven als werkzoekenden. Er zijn bijvoorbeeld veel mensen die met rechtstreeks solliciteren op vacatures bij bedrijven niet aan een baan gekomen zijn maar wel via een uitzendbureau.

Wet werk en zekerheid

In 2015 is de wet werk en zekerheid gefaseerd in werking getreden in Nederland. Het doel van deze Wwz is het versterken van de positie van de werknemers op de arbeidsmarkt. Werknemers moeten meer kans krijgen op zekerheid oftewel een vast contract. Dit was echter de doelstelling van de Wet wetk en zekerheid maar deze doelstelling werd lang niet behaald. In plaats daarvan neemt het uitzendwerk en het overige flexwerk op de arbeidsmarkt alleen maar toe.

Sleutelpositie op de arbeidsmarkt

Vooral nu de economie aan het herstellen is kiezen veel bedrijven voor het inzetten van uitzendkrachten. Uitzendbureaus blijken een ideale oplossing voor bedrijven. Omdat via uitzendbureaus werkzoekenden vrij snel aan een baan geholpen kunnen worden vervullen deze intermediairs een sleutelpositie op de arbeidsmarkt.

Uitzendbureau is de oplossing

Uitzendorganisaties zijn dan ook niet het probleem op de arbeidsmarkt maar juist een oplossing. De intermediairs op de arbeidsmarkt zorgen er namelijk voor dat bedrijven snel van goed personeel kunnen worden voorzien en dat werkzoekenden snel aan een flexbaan geholpen kunnen worden. Flexwerk heeft in het nieuws een vieze bijsmaak gekregen maar dat is niet terecht. Uitzendondernemingen doen waar ze goed in zijn namelijk in het oplossen van personeelsvraagstukken van hun opdrachtgevers. Daardoor zijn uitzendbureaus vaak direct en indirect betrokken bij het personeelsbeleid van organisaties. De flexibele schil van veel bedrijven bestaat voor een groot deel uit uitzendkrachten.

Vaste contracten zijn een risico

Deze flexibele schil in het personeelsbestand is nodig om te kunnen anticiperen op schommelingen in de orderstroom. Als het rustiger wordt hebben bedrijven niet het financiële probleem dat ze arbeidskrachten door moeten betalen terwijl er geen werk is en er dus geen omzet of marge tegenover staat. Het ontslaan van vaste krachten is nog steeds erg moeilijk voor bedrijven daarom aarzelen veel bedrijven om werknemers vast aan te nemen.

Politiek moet oplossingen bieden

Vooral ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zijn bang om werknemers in vaste dienst te nemen. Deze bedrijven lopen grote financiële risico’s als personeel langdurig ziek is, disfunctioneerd of om andere redenen niet productief is of niet productief kan zijn. Dat kan veel geld kosten. De ondernemers waarschuwen dat als de politiek niet ingrijpt niemand za profiteren van de economische groei. De ondernemers binnen het mkb maken vaak gebruik van uitzendkrachten omdat ze dan minder risico’s lopen. Volgens de nieuwe FNV-voorzitter Han Busker is de flexibilisering op de arbeidsmarkt doorgeslagen in Nederland. Ook hij is van mening dat de politiek moet ingrijpen zodat er meer vaste banen ontstaan op de arbeidsmarkt.