Meer vaste contracten in 2018

Volgens het ING Economisch Bureau worden in Nederland meer vaste contracten aan werknemers verstrekt. Deze ontwikkeling is vooral de laatste jaren merkbaar. In de afgelopen jaren is de werkgelegenheid in Nederland gestegen. Na de economische crisis zijn vooral veel werknemers op flexibele basis aan de slag gegaan. Hierbij kun je denken aan uitzendkrachten die via een uitzendbureau werken maar ook aan werknemers die tijdelijke contacten of nul-urencontracten hebben.

Flexibilisering van de arbeidsmarkt
Ook werden er steeds meer zzp’ers en interim professionals ingehuurd door bedrijven. De flexibilisering op de arbeidsmarkt bleek enorm toegenomen. De flexibilisering nam zo sterk toe dat de overheid had besloten om doormiddel van de Wet Werk en Zekerheid de flexibilisering van de arbeidsmarkt aan banden te leggen. Echter bleek deze wet in combinatie met regels omtrent de transitievergoeding nauwelijks effectief tegen de flexibele dienstverbanden die door uitzendbureaus en werkgevers werden verstrekt aan werknemers.

De flexibilsering kwam in het derde kwartaal van 2017 meer in evenwicht ten opzichte van het aantal vaste contracten. Ook de komende tijd zullen waarschijnlijk meer vaste contracten worden verstrekt omdat werkgevers graag het personeel op de loonlijst willen behouden en eventueel uitbouwen. Een vaste kern wordt daardoor langzaam maar zeker groter ten opzichte van de flexibele schil. Zo heeft een bedrijf meer stabiliteit en dat is nodig vanwege de orderportefeuille die bij veel bedrijven goed gevuld is.