Flexwet zorgt voor meer vaste contracten in 2016?

De flexwet die ingevoerd is in 2015 wordt volop bekritiseert door zowel werkgevers, werkzoekenden en werknemers op de arbeidsmarkt.  Zo zou de flexwet onder andere tot minder vaste banen hebben geleid op de arbeidsmarkt. Minister Lodewijk Asscher van Werkgelegenheid kreeg van verschillende kanten kritiek op de flexwet. Toch is de wet vokgens hem nog lang zo slecht nog niet. Het aantal vaste contracten is eind 2015 toegenomen volgens hem.

Wet Werk en Zekerheid

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) laat volgens minister Asscher een hoopgevend effect zien. Er worden meer vaste contracten verstrekt volgens de minister. Dat is precies het effect dat minister Lodewijk Asscher beoogd had met het invoeren van de Wet Werk en Zekerheid,  namelijk het vergroten van de arbeidszekerheid voor werknemers in Nederland. De minister gaf aan dat hij hoopt dat dit positieve effect blijft doorzetten in 2016.

Centraal Bureau voor de Statistiek

De minister gebruikt de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) als bevestiging voor zijn beleid. In het laatste kwartaal van vorig jaar steeg het aantal vaste contracten in Nederland met vijfduizend aldus het CBS. Het aantal flexcontracten daalde in diezelfde periode met 29.000.

Werkgevers

Minister Lodewijk Asscher reageert met het positieve bericht op een onderzoek dat onder leden van de werkgeversorganisatie AWVN werd gehouden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de meeste ondernemingen in Nederland niet bereid zijn iemand eerder in vaste dienst te nemen vanwege de Wet Werk en Zekerheid.

Reactie van Technisch Werken

Het is logisch dat de minister tracht de uitkomsten van het onderzoek van het CBS naar zijn eigen hand te zetten. Zou probeert hij zijn epische vergissing van de invoering van de Wet Werk en Zekerheid om te buigen tot een succes. Leuk geprobeerd maar de spelers op de arbeidsmarkt weten wel beter, de Wet Werk en Zekerheid heeft juist geen positieve uitwerking gehad. Werkgevers, werknemers en arbeidsrechtdeskundigen hebben eerder al kritiek geuit. De economische ontwikkelingen gaan in Nederland de goede kant oP. Daardoor worden ook meer vaste contracten verstrekt aan werknemers. Dat heeft weinig tot niets met de Wet Werk en Zekerheid te maken?