ASML verkleint flexibele schil en verstrekt meer vaste contracten vanaf 2017

De flexibele schil in een personeelsbestand is het gedeelte van het personeel dat op flexibele basis werkt voor een bedrijf. Er zijn verschillende soorten werknemers die in de flexibele schil van een bedrijf werkzaam kunnen zijn. Zo kunnen payroll werknemers tot de flexibele schil behoren maar ook uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. Ook personeel met een tijdelijk contract wordt vaak tot de flexibele schil van een bedrijf gerekend hoewel deze werknemers wel degelijk op de loonlijst van een bedrijf zijn genoteerd.

Loonlijst en flexibele schil
De loonlijst van een bedrijf bevat over het algemeen vaste werknemers die in loondienst zijn bij het bedrijf. Bedrijven die vertrouwen hebben in de economie en vertrouwen hebben in de orderportefeuille gaan vaak hun personeelsbestand en loonlijst uitbouwen. Dit doen ze over het algemeen door meer vaste contracten te verstrekken. Zo wordt de loonlijst groter en wordt ook het personeelsbestand stabieler. Dat komt omdat personeel met een vast contract in de praktijk vaak langer bij dezelfde werkgever blijft werken dan personeel met een tijdelijk contract of personeel dat werkt op basis van een uitzendovereenkomst op basis van uitzendbeding.

ASML
Een bedrijf dat in de komende tijd haar flexibele schil waarschijnlijk zal verkleinen is ASML. Dit bedrijf is een producent van chipmachines. ASML wil in Nederland meer werknemers in vaste dienst nemen. Dit houdt in dat ze meer vaste contracten zal gaan verstrekken. Op die manier hoopt de chipmachinemaker het personeel beter aan het bedrijf te kunnen binden. Dit bericht werd bekend gemaakt door Het Financieele Dagblad (FD) op maandag 27 november 2017.

Vacatures en werkgelegenheid bij ASML
ASML zal haar flexibele schil verder reduceren. Momenteel is de flexibele schil van het bedrijf al teruggebracht van 30 procent naar 25 procent. Het bedrijf streeft er naar dat de flexibele schil onder de 20 procent zal uitkomen. Volgens ASML is er in Nederland sprake van een oververhitte arbeidsmarkt. Om hier oplossingen voor te bieden zal een bedrijf stappen moeten nemen. Hoog opgeleide flexwerkers zijn sterk in trek bij het technische bedrijf.

Net als andere technische bedrijven heeft ook ASML gemerkt dat goed opgeleid technisch schaarser wordt op de arbeidsmarkt. Daarom onderneemt het bedrijf nu stappen om te voorkomen dat haar personeel naar andere bedrijven zal vertrekken voor betere arbeidsvoorwaarden of meer vastigheid. Momenteel heeft de onderneming in Veldhoven ongeveer zeshonderd vacatures open staan. Dit vacatureaanbod groeit echter dagelijks.