Minder vaste contracten in 2011

Er zijn verschillende mensen in de Tweede Kamer die zorgen hebben over de Nederlandse arbeidsmarkt. Er blijkt een terugloop te zijn in het aantal werknemers dat meteen bij indiensttreding een vast contract krijgt. Uit cijfers van het uitvoeringsinstituut UWV is gebleken dat in 2011 in totaal 2000 sollicitanten bij aanname meteen een vast contract kregen. Dit aantal was in 2010 in totaal 83.000. Verschillende partijen vragen om opheldering en zelfs van schokkende cijfers. Ze willen de arbeidsmarkt veranderen zodat werkgevers en werknemers nader tot elkaar komen. Er wordt onder andere gesproken over het moderniseren van het ontslagrecht waardoor medewerkers met een vast contract makkelijker ontslagen kunnen worden door werkgevers.

Werknemers blijven door deze ontwikkeling verhoudingsgewijs minder lang in dienst bij een bedrijf. Er heerst een grote flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Dit is niet altijd ten gunste van de werknemer. Ook de werkgevers willen werknemers wel langer in dienst hebben maar dan moeten de risicos die kleven aan vaste contracten worden beperkt.