Eneco, Engie, Greenchoice en Nuon leveren groene stroom aan overheid vanaf 2018

Energiebedrijven Eneco, Engie, Greenchoice en Nuon hebben gezamenlijk definitief de aanbesteding gewonnen met betrekking tot de levering van groene stroom aan de Rijksoverheid voor de komende jaren. Dit is vrijdag 10 maart bekend gemaakt.

Per jaar zal ongeveer 1.000 gigawattuur aan  elektriciteit worden geleverd in de periode van 2018 tot en met 2022. Dit vermogen aan elektriciteit zal worden verdeeld over 6.500 aansluitingen. In totaal is een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro met deze aanbesteding gemoeid.

Ongeveer een maand geleden werd al duidelijk gemaakt dat de vier bedrijven de voorlopige aanbesteding hadden gewonnen. Er moest echter een wettelijk verplichte bezwaarperiode worden gehanteerd. Na het verstrijken van deze bezwaarperiode werd de gunning definitief op vrijdag 10 maart.

Stroomverbruik Nederlandse overheidsinstanties

De overheid is een grote werkgever en bezit vele gebouwen, machines en werktuigen. Op de verschillende afdelingen van de Rijksoverheid wordt veel elektriciteit gebruikt. Van al deze afdelingen gebruikt de Defensie echter de meeste stroom. Defensie bevat veel materieel en gebouwen waaronder kazernes, vliegbases en de haven in Den Helder. Ald deze gedeelten verbruiken gezamenlijk meer dan 360 gigawattuur elektriciteit per jaar.

Na Defensie gebruikt het Rijksvastgoedbedrijf veel stroom. Dit gedeelte van de Rijksoverheid heeft veel utiliteit waaronder voornamelijk kantoren. Dit alles verbruikt 315 gigawattuur aan elektrische stroom per jaar. Rijkswaterstaat verbruikt per jaar 180 gigawattuur aan elektrische stroom voor onder meer snelwegverlichting, bruggen en gemalen. Ook gevangenissen, rechtbanken en andere justitiële inrichtingen verbruiken met elkaar veel elektrische stroom.

Hier wordt meer dan 120 gigawattuur elektriciteit per jaar verbruikt. Geen wonder dat de overheid met zo’n groot elektriciteitsverbruik op zoek gaat naar een goed samenwerkingsverband met elektriciteitsleveranciers. Deze bedrijven kunnen overigens in de Rijksoverheid een enorme afnemer van groene stroom zien en dat is belangrijk voor de continuïteit van deze energiebedrijven.