Olieproductie OPEC-landen en Rusland gedaald begin 2017

De OPEC is een oliekartel dat een grote invloed heeft op de olieproductie in de wereld. Daarom heeft dit oliekartel ook een grote invloed op de olieprijs. In 2016 was er echter sprake van een enorme olieproductie wat resulteerde in een overaanbod van olie op de markt. Dit had tot gevolg dat de olieprijs naar beneden is geschoten en naar beneden is blijven gaan. Pas toen de leden van de OPEC samen met Rusland hadden afgesproken dat ze de olieproductie zouden verlagen kwam er verandering in de olieprijs. Deze prijs ging weer omhoog.

De landen moesten zich echter wel aan de afspraken houden en dat blijken ze nu in de praktijk ook te doen. Voor het eerst in zeven maanden is de olieproductie van de OPEC-landen en Rusland gedaald. Niet alleen de OPEC-landen lijken dus gehoor te geven aan de afspraken ook Rusland, dat geen OPEC-lid is, lijkt woord te houden. Dit werd woensdag 18 januari 2017 bekend gemaakt door de OPEC. Doordat de OPEC en Rusland hun olieproductie verlagen verliezen ze marktaandeel. Andere olieproducerende landen trachten dit gat op te vullen door meer olie te produceren. De toename van deze productie is echter minder groot dan de leden van de OPEC eerder hadden ingeschat. De totale olieproductie in de wereld neemt dus af door de verlaging van de olieproductie van de OPEC en Rusland.