Leven Lang Ontwikkelen-programma (LLO) moet balans herstellen op arbeidsmarkt vanaf 2020

Het nieuwe Leven Lang Ontwikkelen-programma (LLO) moet volgens het kabinet oplossingen bieden voor de krappe arbeidsmarkt en de werkloosheid. Bovendien moet LLO er voor zorgen dat werknemers en werkzoekenden zich blijven ontwikkelen zodat ze over de gewenste kennis beschikken die nodig is om als werknemer een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie. Vooral in de techniek kan het LLO een belangrijke bijdrage leveren in de oplossing van het tekort aan vakkrachten.

Leven Lang Ontwikkelen-programma (LLO)
Doormiddel van het Leven Lang Ontwikkelen-programma wil het kabinet maatwerkoplossingen bieden voor werknemers en werkzoekende om hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te optimaliseren. Er worden in het LLO per persoon financiële middelen beschikbaar gesteld die gebruikt kunnen worden voor omscholing of bijscholing.

Geld beschikbaar voor inzetbaarheid op de arbeidsmarkt
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Kamer aangegeven dat een goed toegeruste beroepsbevolking zorgt voor een hogere productiviteit. Bovendien zouden de ziektekosten kunnen worden verlaagd en zouden er ook minder uitkeringen hoeven te worden verstrekt. Vooral voor krapteberoepen zou de overheid meer geld beschikbaar stellen voor scholing.

Individuele leer- en ontwikkelrekening
Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde Individuele leer- en ontwikkelrekening. Daar wordt het geld op gestort voor de werknemer. Vanaf 2020 wordt er in totaal 218 miljoen euro beschikbaar gesteld en daarvoor kan iedereen op de arbeidsmarkt in aanmerking komen. Daarvoor moet je wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. Zowel werkenden als mensen met een uitkering worden door de Individuele leer- en ontwikkelrekening gestimuleerd om hun eigen ontwikkeling doormiddel van scholing te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan omscholing of bijscholing.

Krapteberoepen
Er wordt door de minister in de brief niet expliciet benoemd wat krapteberoepen zijn. Als men de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen in de economie echter goed beschouwd komt men er achter dat in ieder geval in de techniek en bouw extra arbeidskrachten nodig zijn de komende jaren. Alleen al de energietransitie van de bestaande woningen en utiliteit zorgt er voor dat de komende jaren duizenden elektromonteurs en installatiemonteurs nodig zijn om de vacatures te vervullen. De Individuele leer- en ontwikkelrekening in het kader van het Leven Lang Ontwikkelen-programma zal daardoor dikwijls worden aangewend om BBL opleidingen en andere opleidingsvarianten te volgen in de techniek.