BBL trajecten kunnen ook in oktober 2018 worden gestart

BBL wordt steeds belangrijker in de techniek. Er is nog steeds een groot tekort aan technisch personeel in Nederland. Dit tekort aan personeel kan alleen worden opgelost door een nieuwe instroom van technische werknemers. Werknemers die een technische achtergrond hebben zijn inmiddels grotendeels voorzien van een baan. Daarom is het belangrijk dat er nieuwe technische arbeidskrachten op de arbeidsmarkt beschikbaar komen. Deze nieuwe instroom is voor een groot deel afhankelijk van training en opleiding in de techniek. Door opleidingstrajecten kunnen werkzoekenden in alle leeftijden worden ontwikkeld tot technische vakkrachten en dat is hoognodig.

BBl in de techniek
De energietransitie zorgt er voor er voor dat veel bestaande woningen en utiliteit moeten worden aangepast en worden voorzien van duurzame energievoorzieningen. Veel gebouwen zijn echter nog op aardgasleidingen aangesloten en bevatten gasgestookte centrale verwarmingssystemen en fornuizen. Deze installaties zullen vervangen moeten worden door warmtepompen, stadsverwarming en andere installaties. Verder moet er ook op elektrische gebied veel veranderen. Er worden zonnepanelen geplaatst, zonneboilers en slimme meters waarmee de opgewekte elektrische energie kan worden teruggerekend naar het energienet. Er zullende komende jaren duizenden monteurs nodig zijn om deze installaties te installeren en te onderhouden. Deze monteurs zijn er echter niet daarom moeten ze worden opgeleid door bijvoorbeeld gebruik te maken van BBL.

Aanmelden voor BBL
Ook in andere sectoren van de techniek investeert men in BBL en BBL-trajecten. Een toenemend aantal bedrijven besluit om zichzelf als erkend leerbedrijf aan te laten merken. Dat zorgt er voor dat BBL-ers steeds meer keuze hebben uit bedrijven waar ze het praktijkdeel van hun BBL-opleiding kunnen volgen. Tegenwoordig beginnen BBL trajecten lang niet allemaal meer aan het begin van een schooljaar. Ook na september kunnen de deelnemers aan BBL-trajecten vaak instromen. Ook via de deze website kun je jezelf aanmelden voor BBL in de techniek. Klik hiervoor op de knop BBL Technicum in de menu-balk. Dan kom je op een aanmeldformulier dat je vrijblijvend kunt insturen.