ECB wacht mogelijk met nieuwe maatregelen tot eind 2019

Het monetair comité van de Europese Centrale Bank (ECB) gaat zich donderdag 25 juli 2019 beraden over nieuwe maatregelen waarmee de economie in Europa kan worden gestimuleerd. Het lage inflatiepercentage is helemaal niet naar de zin van de ECB. Daarom zouden er nieuwe maatregelen kunnen volgen die er voor zorgen dat de consumenten en de bedrijven binnen de Europese Unie weer meer geld gaan uitgeven. Deze maatregelen zijn in het verleden vaker doorgevoerd en hadden nauwelijks effect. De belangrijkste maatregel van de ECB is het verlagen van de rente geweest.

Door het verlagen van de rente konden banken in Europa goedkoop geld lenen van de ECB en vervolgens ook goedkoop geld weer uitlenen aan consumenten en bedrijven. Het gevolg hiervan zou moeten zijn dat consumenten en bedrijven weer meer geld zouden uitgeven. Dit is in beginsel ook gebeurd alleen is het effect ervan maar kortstondig geweest. Nu moet de ECB weer maatregelen nemen als ze de economie in Europa verder zou willen laten groeien en de inflatie wil laten toenemen. Toch zijn er niet veel mogelijkheden meer voor de centrale bank om de economie verder te stimuleren. Het overleg dat donderdag wordt gehouden is echter wel belangrijk. Tijdens dit overleg kan worden verkend welke maatregelen genomen zouden kunnen worden. Vermoedelijk zullen pas in september 2019 daadwerkelijk maatregelen worden doorgevoerd.