ECB voert mogelijk lagere rentetarieven door in september 2019

De Europese Centrale Bank heeft donderdag 25 juli 2019 overleg gehad over de huidige economische situatie in Europa. Daarbij zijn de economische groei en de inflatie ook aan bod gekomen. Na afloop van het overleg van de ECB is aangegeven dat de rentetarieven in eerste instantie op hetzelfde niveau zullen blijven. Dat staat in het rentebesluit dat door de centrale bank is uitgebracht. Toch is vooral de begeleidende tekst van belang. In deze begeleidende tekst staan namelijk duidelijk aanwijzingen dat de ECB de weg vrijmaakt om nieuwe maatregelen door te voeren. Deze maatregelen worden echter nog niet op donderdag 25 juli 2019 ingevoerd maar mogelijk wel in een later stadium.

De volgende vergadering van het monetair comité vindt plaatst in september. Tijdens deze vergadering kan de centrale bank de maatregelen al invoeren. Dat betekent dat in september 2019 al lagere rentes in de Eurozone mogelijk zijn. De ECB heeft op dit moment al duidelijk gemaakt dat het mogelijk is om nog lagere renteniveaus in te voeren. Verder geeft de ECB aan dat er ook nog andere stimuleringsmaatregelen nodig zijn. Anders zal de inflatieverwachting niet aan de doelstelling voldoen. De ECB geeft aan dat er mogelijk een nieuw opkoopprogramma zal komen voor staatsobligaties. Een dergelijk opkoopprogramma werd eerder al in maart 2016 ingevoerd en duurde tot december 2018. Mogelijk wordt er nu in september weer een opkoopprogramma ingevoerd.