Mitsubishi investeert in Nederlandse en Britse windmolens vanaf 2018

Het Japanse conglomeraat Mitsubishi zal in 2018 en de komende jaren in totaal meer dan vijf miljard euro investeren in Nederlandse en Britse windmolenparken. Dit bericht werd bekend gemaakt door de Japanse zakenkrant Nikkei. Volgens berichten zou Mitsubishi momenteel al een belang hebben genomen in een windmolenproject voor de Nederlandse kust. Dit windmolenpark zou rond het jaar 2020 ongeveer 700 megawatt aan duurzame elektrische stroom moeten opwekken. Mitsubishi heeft eerder ook al een belang genomen in een Brits project voor de bouw van een windmolenpark. Daarvoor werden tientallen miljoenen euro’s door het Japanse bedrijf geïnvesteerd. De kosten voor het bouwen van windmolenparken dalen. Dat zou een belangrijke reden zijn voor het Japanse bedrijf om geld te investeren in de bouw van windmolenparken.

Energietransitie
Bovendien is er een steeds grotere markt voor duurzame energie. De energietransitie is wereldwijd een onderwerp van gesprek. Bovendien is de energietransitie ook verwerkt in verschillende doelen van landen. Internationaal zijn er klimaatakkoorden gesloten en dit vertaald zich naar een regionaal of landelijk beleid. Veel landen zijn bereid om meer te investeren in het opwekken van duurzame of hernieuwbare energie. Kortom ook windenergie zal steeds meer aandacht krijgen. Dat weet men in Japan ook. Nikkei heeft berekend dat er in 2030 vijf keer meer stroom uit windmolenparken op zee zal worden opgewekt dan nu het geval is. Mitsubishi ziet de investering in windmolenparken op zee als een duurzame investering. Bovendien zorgt het investeren in dergelijke projecten er ook voor dat het bedrijf kennis krijgt van de aanleg en onderhoud van dergelijke windmolenparken. Deze kennis kan het bedrijf ook gaan gebruiken voor toekomstige projecten in Azië.