Nederland moet positie zzp’ers verbeteren in 2016

Het aantal zzp’ers in Nederland neemt toe. Toch is niet iedereen tevreden over de manieren waarop met deze zelfstandigen zonder personeel wordt omgegaan. De positie van zzp’ers moet in Nederland verbeteren. De zelfstandigen moeten bijvoorbeeld makkelijker toegang krijgen tot sociale zekerheid. Verder moet de wet en regelgeving om personeel vast in dienst te nemen worden verbeterd in Nederland.  Deze aanbevelingen heeft de Europese Commissie benoemd aan Nederland.

Ieder jaar wordt het economische beleid van de landen die behoren tot de EU getoetst. Het dagelijkse bestuur van de EU kijkt daarbij of de EU landen voldoen aan de Europese normen met betrekking tot het begrotingstekort en staatsschuld.

De EU heeft Nederland in 2016 in totaal drie aanbevelingen gegeven. Deze aanbevelingen zijn volgens Brussel noodzakelijk.  Als Nederland de aanbevelingen niet uit gaat voeren zou Nederland wel eens kunnen afwijken van de gestelde begrotingsdoelstellingen. Naast de aanbevelingen met betrekking tor zzp’ers en vaste contracten zou Nederland ook Maatregelen moeten nemen om pensioenfondsen transparanter te maken. Bovendien moeten deze fondsen beter bestand zijn tegen de turbulente economische ontwikkelingen. Verder moeten pensioenen ook eerlijker worden voor alle generaties.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën liet in een reactie weten dat ”de Nederlandse begroting er steeds beter voorstaat”. Daarnaast gaf hij aan dat de Nederlandse regering ”zal zorgen dat we aan de eigen en de Europese begrotingsafspraken blijven voldoen”.

Reactie van Technisch Werken

Europa blijft zich uiteraard bemoeien met de economische ontwikkeling van de EU landen. Toch weet de Nederlandse regering zelf ook wel dat de arbeidsmarkt hervormingen moet ondergaan.  Alleen lijkt de regering niet te weten hoe en waar precies de hervormingen plaats moeten vinden. De wet werk en zekerheid oftewel de nieuwe flexwet wordt door bedrijven en werknemers als een behoorlijke misser beschouwd.  Ook het vraagstuk hoe men dient om te gaan met zelfstandigen zonder personeel lijkt lastig. Het huidige kabinet lijkt hiervoor geen probate oplossingen te kunnen bieden. Tja, er komen weer verkiezingen aan. Ik ben benieuwd wat de partijen als oplossingen gaan benoemen in hun verkiezingsprogramma.