RIVM: proeven met uitlaatgassen op mensen zijn niet ongebruikelijk

Volkswagen is op maandag 29 januari 2018 in opspraak geraakt vanwege het laten uitvoeren van proeven op mensen. Volkswagen zou samen met Mercedes (Dailmer) en BMW opdracht hebben gegeven voor een onderzoek waarin de schadelijke effecten van uitlaatgassen zouden worden getest. Dit onderzoek werd in de periode van 2012 tot 2015 gedaan door de Europese Onderzoeksvereniging voor Milieu en Gezondheid in de Transportsector (EUGT).

Proefpersonen voor onderzoek uitlaatgassen
Wat de autoproducenten, naar eigen zeggen, niet wisten was dat er ook daadwerkelijk mensen zouden worden ingezet om het schadelijke effect van uitlaatgassen te testen. Zou zouden er in die periode 25 proefpersonen zijn ingezet om het schadelijke effect van uitlaatgassen te testen. Deze testen zouden volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu niet ongebruikelijk zijn. Volgens inhalatietoxicoloog Flemming Cassee van het RIVM zouden dit soort onderzoeken, waarbij proefpersonen worden ingezet om een bepaalde concentratie schadelijke stoffen te inhaleren, niet ongebruikelijk zijn.

Blootstelling aan stikstofdioxide (NO2)
Het rapport van de EUGT beschrijft dat Volkswagen in 2014 een totaal van 25 mensen liet deelnemen aan een onderzoek. Het betrof gezonde jong mensen die werden blootgesteld aan stikstofdioxide (NO2). Deze stikstofdioxide hebben de desbetreffende proefpersonen ingeademd. Volgens de inhalatietoxicoloog worden vele mensen dagelijks blootgesteld aan stikstofdioxide. Deze blootstelling vind alleen al plaats vanwege de deelname aan het verkeer op straat.

Onderzoek is niet heel erg schadelijk
De inhalatietoxicoloog geeft het volgende aan over het onderzoek: “De concentraties die bij zo’n proef worden gebruikt zijn weliswaar wat hoger dan dat, maar dat heeft ook te maken met de tijd waarin zo’n onderzoek wordt uitgevoerd. Als je bijvoorbeeld wilt onderzoeken wat de gevolgen zijn van 24 uur blootstelling, kun je de proefpersonen ook binnen twee uur aan diezelfde hoeveelheid blootstellen. Dat maakt het nog geen vergassingsoperatie.”

Ook buiten Europa worden proefpersonen ingezet
Uit het onderzoek kwam overigens naar voren dat er geen ontstekingsreactie bij de proefpersonen is vastgesteld. Dat betekent volgens Cassee niet automatisch dat er helemaal geen effecten zijn ontstaan. Overigens is het volgens hem wel zo dat een ontstekingsreactie wel het eerste is wat zich aandient als schadelijk reactie. Niet alleen in Europa zouden overigens mensen worden ingezet voor proeven met betrekking tot schadelijke stoffen. Ook in Amerika gebeurd dit volgens Cassee. Het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) zou ook gebruik maken van menselijke proefpersonen bij ozon en andere schadelijke stoffen. Proefpersonen krijgen overigens een vergoeding voor deelname aan een onderzoek waarin ze te maken krijgen met concentraties uitlaatgassen.