ING: bouwbedrijven kunnen geen 100.000 woningen bouwen per jaar vanaf 2022

De Nederlandse overheid wil de komende jaren aanzienlijk veel woningen bijbouwen. In totaal zou het gaan om 100.000 nieuwe woningen per jaar. Dat is een stevige kabinetsdoelstelling. Het formuleren van een doelstelling is echter niet zo moeilijk. Het halen van een doelstelling is veel complexer. In de praktijk ben je bij het behalen doelstellingen afhankelijk van verschillende factoren. Ook de ING weet dat. Daarom is deze financiële instantie er niet zeker van dat de komende jaren daadwerkelijk 100.000 woningen per jaar zullen worden gebouwd. De afgelopen decennia is het niet gelukt om in een jaar zoveel nieuwe woningen bij te bouwen. Daarvoor ben je ook afhankelijk van bouwvergunning. Het aantal bouwvergunningen is de afgelopen jaren echter gedaald.

Deskundigen van ING

Dit hebben deskundigen van ING aangeven. In de bouwupdate van ING staat letterlijk: “De kabinetsdoelstelling om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen blijft nog ver uit zicht”. Volgens de bank was 1989 het laatste jaar in Nederland waarin 100.000 woningen werden bijgebouwd. De laatste jaren is een dergelijke hoeveelheid nieuwe woningen niet gerealiseerd. Zo werden in 2021 in totaal 71.221 nieuwbouwwoningen opgeleverd. De bouwvergunningen zijn een belangrijke factor in de prognose voor het aantal nieuwe woningen in Nederland. In 2022 kijkt de ING ook naar het aantal bouwvergunningen dat is afgegeven. Sinds december 2021 is het aantal bouwvergunningen afgenomen. Zo lag het aantal bouwvergunningen in april 2022 in totaal 35 procent lager dan vorig jaar. Omdat er maar nauwelijks nieuwe bouwvergunningen worden afgegeven is het aantal nieuwe woningen dat in 2022 maximaal rond de 71.000 woningen.

Minder nieuwe woningen

In 2023 zal dit aantal nieuwe woningen vermoedelijk gaan dalen naar 70.000 huizen. Wanneer men wil bouwen in Nederland dan zijn bouwvergunningen noodzakelijk. Als er echter weinig nieuwe bouwvergunningen worden verstrekt dan zal de bouwsector dat gaan merken. De bouw heeft echter medio 2022 nog een groot tekort aam technisch personeel zoals installatiemonteurs en elektromonteurs. Het tekort aan technisch personeel is echter niet zomaar opgelost. Verder zijn ook de tekorten aan materialen een probleem voor de bouw. Daarnaast geven de economen van ING aan dat er ook een tekort is aan bouwgrond en dat er sprake is van complexe projectontwikkeling en capaciteitsproblemen bij gemeenten. Dat zorgt er voor dat de aanvragen voor bouwvergunningen langzaam worden verwerkt.  Daarnaast is sprake van een stikstofproblematiek. Dat maakt volgend de economen het plan van het kabinet moeilijk haalbaar. De economen spreken over een “forse uitdaging”.