Er kunnen honderdduizenden woningen worden gebouwd in oude winkelcentrums vanaf 2021

De woningnood lijkt in 2021 groot. Dat heeft onder andere te maken met een beperkt aanbod aan woningen en een hele grote vraag naar huizen. Dat is goed nieuws voor de bouwsector die de komende jaren tienduizenden woningen per jaar kan bouwen. De vraag is echter waar woningen gebouwd kunnen worden in ons overvolle Nederland. Er blijkt echter voldoende ruimte binnen oude winkelcentra te zijn om de komende tijd honderdduizenden woningen te kunnen bouwen. Een onderzoek dat de KAW heeft uitgevoerd om inzicht te krijgen in de potentie van naoorlogse wijken maakte al duidelijk dat er ruimte geboden kan worden aan 600.000 tot 800.000 huizen. Inmiddels blijkt dat er nog eens 200.000 woningen binnenstedelijk gebouwd zouden kunnen worden in Nederland. Er zouden met name op oude winkelcentra nieuwe woningen kunnen worden gebouwd of op locaties waar nu oude tankstations staan.

KAW doet onderzoek voor woningcorporaties en gemeenten op het gebied van woningbouw binnen steden. KAW is eerder een architecten- en onderzoeksbureau en heeft vestigingen in Rotterdam, Eindhoven en Groningen. De organisatie voerde een data- en ontwerponderzoek uit en keek naar verouderde en grote winkelcentra die enorm veel parkeerplekken hebben. Ook werd gekeken naar het transformeren van utiliteitscomplexen zoals kantoren, zorgcentra en tankstations. Veel tankstations komen te verdwijnen omdat de milieuwetgeving is veranderd. Daardoor ontstaan nieuwe stukken grond die mogelijk geschikt kunnen worden gemaakt voor woningbouw binnen steden in Nederland. Door creatief te denken en te denken in mogelijkheden kunnen veel meer woningen in steden worden gebouwd dat eerder werd ingeschat. Er zouden mogelijk honderdduizenden woningen op deze manier een plek kunnen krijgen binnen de steden.