In 2021 worden slechts 63.000 nieuwe woningen gebouwd in Nederland aldus ING

Het aanbod aan nieuwbouwwoningen is aan het afnemen in Nederland. Dat geeft het economische bureau van ING aan. Het coronavirus zorgt er onder andere voor dat de vraag naar nieuwbouwwoningen de komende tijd zal afnemen aldus het bureau van de ING. In 2020 is overigens al sprake van een afname in het aanbod van nieuwe woningen. Volgens de ING zullen dit jaar ongeveer 68.000 nieuwe woningen gebouwd worden in heel Nederland. Veel van de bouwvergunningen voor deze woningen zijn echter al in 2019 afgegeven. Voor de bouw van nieuwe woningen in 2021 wordt in 2020 over het algemeen de vergunningsaanvraag in behandeling genomen.

Als minder mensen een bouwvergunning aanvragen heeft dat een doorwerkend effect voor de toekomst. Het bijzondere is dat in het eerste kwartaal van 2020 juist meer bouwvergunningen zijn verstrekt. Namelijk 11 procent meer ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 volgens cijfers van het CBS. Ook in het tweede kwartaal van 2020 zijn er 8 procent meer nieuwe vergunningen verstrekt. Overigens gaat het bij deze percentages wel om zowel om nieuwbouwwoningen als aanpassingen aan bestaande woningen. Volgens het ING bureau zal de groei van het aantal bouwvergunningen niet snel zorgen voor extra woningen. Volgens ING komt dat door het feit dat veel bouwprojecten pas worden opgestart als 70 procent van de woningen is verkocht.