Coronacrisis zorgt voor rem op bouw nieuwe woningen in Nederland in 2020 en 2021

De komende tijd zal het aanbod van nieuwbouwwoningen op de woningmarkt aanzienlijk teruglopen. Dat heeft het economisch bureau van ING bekend gemaakt. De ING geeft aan dat het coronavirus een grote oorzaak is van de reductie in het aanbod van nieuwe woningen. Het coronavirus en de maatregelen die zijn ingevoerd om het virus onder controle te houden zorgen er voor dat veel mensen in onzekerheid zijn over hun baanbehoud. Daardoor zijn ze ook onzeker over hun financiële mogelijkheden. Door dreigende werkloosheid zouden veel consumenten minder bereid zijn om een andere woning te kopen.

Vraag naar woningen

Dat heeft gevolgen voor de vraag naar woningen. Ook de vraag naar nieuwe woningen zal afnemen. Het aanbod van nieuwe woningen blijft overigens beperkt. In heel 2020 zullen naar schatting van de ING ongeveer 68.000 nieuwe woningen in heel Nederland worden gebouwd. In 2019 werden nog 71.548 woningen gebouwd. Dat betekent dat het aanbod aan nieuwbouwwoningen in 2020 ongeveer 4,9 procent lager ligt. Het aanbod aan nieuwbouwwoningen zou volgens de ING in 2021 nog lager uitkomen namelijk op 63.000 woningen.

Krimp in het woningaanbod

Dat zou opnieuw een krimp betekenen. Ten opzichte van 2020 is de krimp dan 7,4 procent. Een reductie van het aanbod aan nieuwe woningen op de markt is niet gunstig voor mensen die een nieuwe woning zoeken. De woningmarkt blijft onder druk staan. Een terugloop in de vraag naar woningen kan de woningmarkt iets meer in balans brengen. Toch is stabiliteit ver te zoeken.