Werkloosheid in juli 2020 opgelopen

De werkloosheid in Nederland is in de afgelopen maand  omhoog gegaan. In totaal was 4,5 procent van de zogenaamde beroepsbevolking werkloos. Dat komt naar voren uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die donderdag 20 augustus 2020 zijn gepubliceerd. Volgens het CBS was 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos in de maand juni. Er zijn in de afgelopen drie maanden gemiddeld 35.000 werklozen per maand bijgekomen volgens het statistiekbureau.

Hoewel de werkloosheid toenam is ook het aantal werkenden in Nederland toegenomen. Gemiddeld zijn er ongeveer 8000 werkenden per maand bij gekomen. Dat is goed nieuws hoewel de werkloosheid wel harder toeneemt dan de werkgelegenheid. De werkloosheid is in Nederland vooral toegenomen vanwege het coronavirus. De uitbraak van dit virus in combinatie met de lockdown maatregelen heeft een stevige uitwerking gehad op de arbeidsmarkt.

Nu de arbeidsmarkt onzekerder is geworden neemt ook de dynamiek toe. Er zijn bedrijven die meer investeren in personeel maar er zijn ook bedrijven die juist minder investeren in personeel. Als de coronacrisis wordt overwonnen zal de werkloosheid afnemen en de werkgelegenheid toenemen.