Werkloosheid daalde in juli 2014

In de maand juli is de werkloosheid in Nederland gedaald. Dit is de derde maand dat er sprake is van een daling van de werkloosheid. Dit bericht werd donderdag 21 augustus 2014 naar buiten gebracht door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de maand juli van 2014 was de werkloosheid nog 8,4 procent. In juli is dit percentage gedaald tot 8,2 procent. Het totaal aantal werklozen is hierdoor in juli afgenomen met 12.000 personen.

Door de seizoensinvloeden wil de werkloosheid wisselen tussen de maanden en kwartalen in een jaar daarom wordt vaak een voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid weergegeven. Deze werkloosheid kwam in de maand juli op 645.000 personen. De afgelopen maanden is de werkloosheid voortdurend afgenomen. Gemiddeld nam de werkloosheid met 14.000 personen af per maand.

De beroepsbevolking in Nederland neemt ook af. Ten opzichte van 2013 is het aantal werklozen afgenomen met ongeveer 50.000 en daarnaast is ook het percentage werkzame mensen afgenomen met 50.000. In totaal is de beroepsbevolking gedaald met meer dan 100.000 mensen. In de maanden tussen november 2013 en maart 2014 hebben verhoudingsgewijs veel mensen zich van de arbeidsmarkt terug getrokken.

Reactie van Technisch Werken
De werkgelegenheid trekt aan daarnaast trekken ook steeds meer mensen zich terug van de arbeidsmarkt. Deze ontwikkelingen zorgen er voor dat er gunstiger cijfers ontstaan over de werkloosheid. Er is echter ook nog een deel van de bevolking die wel graag aan het werk wil maar niet bekend is als werkzoekenden. Hierbij kan men denken aan herintreders die graag willen werken maar momenteel nog niet hoeven te werken omdat er een andere kostwinnaar is in het gezin waardoor er geen aanspraak wordt gemaakt op een uitkering.

Verplicht solliciteren is daardoor in veel gevallen niet nodig. Er zijn nog altijd meer werkzoekenden dan beschikbare vacatures. Daarnaast is er niet altijd overeenstemming tussen de cv’s van de werkzoekenden en de beschikbare vacatures. Met name in de techniek wordt veel specialistisch personeel gevraagd. Dit specialistisch personeel is meestal niet beschikbaar of moeilijk te vinden. Bureaus die gericht zijn op technisch recruitment leveren daarom aan veel bedrijven een bijdrage op het gebied van het werven en selecteren van technische specialisten voor functies bij hun opdrachtgevers.