Energieleveranciers moeten vanaf 2020 herkomst van alle elektrische stroom aantonen

De Nederlandse energieleveranciers zijn vanaf 2020 verplicht om de herkomst aan te tonen van zogenaamde grijze stroom. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag 20 augustus bekend gemaakt. voor 1 mei 2020 moeten de energieleveranciers op hun website vermelden waaruit de grijze stroom die ze leveren is opgewekt. De term grijze stroom of grijze energie staat voor energie en elektriciteit die gewonnen wordt uit andere energiebronnen dan duurzame (groene) energiebronnen. Grijze stroom wordt voornamelijk opgewekt uit steenkool en aardas.

Ook andere fossiele energiebronnen zouden kunnen worden gebruikt als basis voor de productie van grijze stroom alleen komen deze in Nederland minder voor. Consumenten moeten duidelijkheid krijgen over welke energiebronnen door de energieleverancier worden aangewend om elektriciteit te produceren aldus een woordvoerder van de ACM. Het zou daarbij niet alleen om de herkomst moeten gaan van groene stroom maar ook voor alle overige elektriciteit. Op dit moment moeten energieleveranciers namelijk al op hun website vermelden wat de herkomst is van groene stroom. Daarvoor moeten ze gebruik maken van een zogenaamd stroometiket.

Veel consumenten sluiten energiecontracten af op basis van groene stroom. Volgens de ACM zou ruim de helft van de Nederlandse huishoudens inmiddels zijn aangesloten op groene stroom van energieleveranciers. Groene stroom is populair maar ook grijze stroom wordt nog gebruikt. De herkomst daarvan is vaak onbekend en dat moet veranderen. Dan kunnen de consumenten pas echt een goede keuze maken. Veel consumenten in Nederland hebben overigens ook de voorkeur voor groene stroom vanuit Nederland. Doormiddel van ‘garanties van oorsprong’ kunnen consumenten zien waar hun groene stroom vandaan komt. De ACM controleert of bedrijven de juiste informatie verstrekken aan consumenten.